بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

 

گزارش ششمین کنگره ی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

کنگره ژینا (مهسا) امینی، دختر ایران

ششمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در روز ۲۲  آبان ۱۴۰۱ برابر با 13 نوامبر  ۲۰۲۲ در زوم (Zoom) برگزار شد.

در زوم پرچم سه رنگ ایران با شیر و خورشید، تصویر دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی کردن صنعت نفت در میان مردم به عنوانی لوگوی برنامه دیده میشد. شعارهای کنگره “استقرار حاکمیت ملت هدف جبهه ملی ایران است”، “آزادی، دموکراسی، جمهوری، جدائی دین از حکومت”، “حقوق بشر، حفظ تمامیت ارضی”، “اتحاد ملی برای رسیدن به حکومت ملی”، “نجات محیط زیست”، “رفع هرگونه‌تبعیض درایران”، “لغو پوشش اجباری”، “تساوی کامل حقوق زن و مرد در قانون”، “گذار از جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت ملت”، “آزادی زندانیان سیاسی”، “حاکم ساختن کلیه آزادی‌ها و انتخابات آزاد و منصفانه برای تشکیل مجلس موسسان”، “زن، زندگی آزادی”  بودند.

اعضا و هواداران سازمان از ماهها پیش از زمان برگزاری کنگره به تدارک آن پرداخته و در جلسات متعدد اینترنتی شعارها و اسناد را برای ارائه به کنگره آماده ساخته بودند. همچنین در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۲ جلسه شورای عالی برای تصمیم گیری در باره اعتبارنامه ها و بحث در باره موضوعات مربوط به  سازمان و پیشنهادات رسیده تشکیل شده و پس از حدود دو ساعت به پایان رسیده بود.

کنگره با سرود ای ایران آغاز شد و پس از یک دقیقه سکوت به یاد شهدای راه آزادی و استقلال ایران به کار خود ادامه داد.

پس از خیر مقدم و رسمیت یافتن کنگره به پیشنهاد نمایندگان، آقای دکتر همایون مهمنش به اتفاق آراء به سمت ریاست کنگره انتخاب شد.

پس از بدست گرفتن نظامت جلسه توسط رئیس کنگره، طبق دستور، آقایان مهندس کامبیز قائم مقام و اسفندیار خلف به عنوان معاونین کنگره به اتفاق آراء انتخاب شدند.

سپس کنگره نام پیشنهادی شورای عالی یعنی “ژینا (مهسا) امینی، دختر ایران” را به اتفاق آرا به عنوان نام کنگره تایید کرد.

در مرحله بعد نوبت به گزارش هیات اجرائی رسید و نمایندگان پس از شنیدن این گزارش کلیت آن را به اتفاق آرا مورد تائید قرار دادند و قرار شد جزئیات آن در جلسات عمومی سازمان مورد بحث قرار گیرد. به این ترتیب دوره مسئولیت هیات اجرائی به پایان رسیده بود و این هیات استعفای خود را به کنگره تقدیم نمود.

کنگره کار خود را با شنیدن پیام صوتی آقای دکتر حسین موسویان، رئیس شورای مرکزی و هیات رهبری جبهه ملی ایران، دیدن پیام صوتی آقای امید نوری پور یکی از دو رئیس حزب سبزهای آلمان که در حکومت است، پیام حزب چپ (فدائیان خلق)، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و آقای مجید زربخش که مورد استقبال اعضا کنگره قرار گرفتن به کار خود ادامه داد. نمایندگان کنگره خواستار آن شدند که هیات اجرائی آتی در اسرع وقت مراتب امتنان، تائید و قدردانی کنگره را به اطلاع ایشان برساند.

 “پیشنهاد اضافه شدن بخشی به اساسنامه که قبلا به اطلاع اعضا رسیده بود طرح گردید و پس از بحث به شرح زیر و برای اضافه شدن بعنوان یکی از ارگانهای اساسنامه (ارگان ششم فصل اول) مورد تصویب کنگره قرار گرفت:

 کمیسیون بررسی دعاوی و شکایات

شورای عالی سه تن از اعضای خود را، با تصویب دو سوم اعضاء شورا، به مدت یکسال به عنوان “کمیسیون بررسی دعاوی و شکایات” انتخاب می نماید. تجدید انتخاب اعضاء این کمیسیون تا سه سال مانعی ندارد و در هر زمان نیز از طرف و با رای دو سوم اعضا شورای عالی قابل تغییر می باشد.

وظایف این کمیسیون به قرار زیر است:

۱- رسیدگی، اظهار نظر و صدور رای نهایی درباره تخلفات افراد و واحدهایی که گزارش تخلفات آنان از طرف هیئت اجرائی به کمیسیون مذکور احاله شود و یا عضویت آنها از طرف هیات اجرایی تعلیق گردد.

۲- رسیدگی به دعاوی طرح شده از طرف هر یک از اعضا.

این کمیسیون میتواند در مواردی که روش هیئت اجرائی یا اعضاء آن را بر خلاف مصوبات کنگره و شورا تشخیص می دهد شورا را به طور فوق العاده دعوت نموده و یا گزارش خود را در جلسه عادی مطرح کند.

طرز رسیدگی کمیسیون در مورد تخلفات بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله این کمیسیون تهیه و پس از تصویب شورای عالی با اکثریت دو سوم اعضاء حاضر درجلسه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

به این ترتیب و ضمن اضافه شدن بخش فوق به اساسنامه خط آخر فصل دوازدهم اساسنامه کنونی به شکل زیر اصلاح شد:

” سلب عضویت آن شخص منوط به تصمیم کمیسیون بررسی دعاوی و شکایات و تایید شورای عالی است.”

کنگره پس از تصویب این تغییرات در اساسنامه وارد مرحله بررسی طرح های پیشنهادی برای موثرتر نمودن کوشش ها در معرفی اهداف و برنامه سیاسی سازمان به هموطنان پرداخت.

سپس پیامها به کنگره قرائت شد. پیامهای دریافتی از آقای دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران، آقای امید نوری پور رئیس حزب سبزهای آلمان، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، روابط عمومی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و آقای مجید زربخش به کنگره قرائت شد و مورد استقبال حاضران قرار گرفت (نگاه شود به ضمائم).

در مرحله بعد طرح قطعنامه و پیامهای کنگره خطاب به گروههای مختلف اجتماعی، جامعه مدنی و جبهه ملی ایران در دستور کار قرار گرفت و پس از آنکه اعضا پیشنهاداتی برای تغییر و تکمیل این اسناد دادند، برای نهائی کردن متون و انتشار آنها اقدام به تشکیل کمیسیون “پیامها” نمود.

در این مرحله کنگره به انتخاب مسئولان هیات اجرائی پرداخت و به پیشنهاد نمایندگان

آقایان

 • بهمن انواری،
 • مهندس کامبیز قائم مقام،
 • مهندس بهمن مبشری،
 • دکتر پوریا مطهری و
 • دکتر همایون مهمنش

به اتفاق آراء به سمت هیات اجرائی سازمان انتخاب شدند.

در خاتمه انتخاب اعضای شورای عالی در دستور کار قرار داشت و نمایندگان کنگره

بانوان

 1. دکتر زهرا شمس،
 2. خانم بهجت مهرآسا،
 3. خانم فریده مهمنش،

و آقایان

 1. حامد ابراهیمی،
 2. ابوتراب ابوترابی،
 3. کورش افطسی،
 4. بهمن انواری،
 5. حسن بیات،
 6. منوچهر تقوی بیات،
 7. اسفندیار خلف،
 8. ناصر دارابی،
 9. ناصر شاهین پر،
 10. داریوش شیروانی،
 11. دکتر باقر صمصامی،
 12. مهندس کامبیز قائم مقام،
 13. دکتر محسن قائم مقام،
 14. دکتر عزیزاله کرملو،
 15. مهندس بهمن مبشری،
 16. تراب مستوفی،
 17. دکتر پوریا مطهری،
 18. دکتر محمد علی مهرآسا،
 19. دکتر همایون مهمنش،
 20. مهندس دارا نیرویی و
 21. حسین وصال.

را برای عضویت در شورای عالی پیشنهاد کردند که این پیشنهاد نیز به اتفاق آرا به تصویب رسید و نامبردگان به سمت اعضا شورای عالی سازمان انتخاب گردیدند.

با انتخاب اعضا شورای عالی و موفقیت در انجام کلیه وظائف، کنگره در محیطی صمیمانه به پایان رسید.

 سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
۲۲ آبان ۱۴۰۱ برابر ۱۳ نوامبر ۲۰۲۲
sjmikh@iranazad.info
http://www.iranazad.info

*******

ضمائم:

 

پیام صوتی دکتر حسین موسویان، رئیس شورا مرکزی جبهه ملی ایران، به کنگره:

******

پیام آقای امید نوری پور رئیس حزب سبزهای آلمان به کنگره 

*****

پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

به ششمین کنگره سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دوستان گرامی!

درودهای گرم ما را به مناسبت برگزاری ششمین کنگره سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور با نام “کنگره مهسا امینی” که در روزهای ۱۲ و ۱۳ نوامبر برگزار می شود، بپذیرید. امیدواریم کنگره شما بحث های سازنده ای را در موضوعات حاد و مبرمی که جنبش انقلابی با آن روبرو است، پیش ببرد و به جمع بندی مطلوب دست یابد.

دوستان عزیز! 

کنگره شما زمانی برگزار می شود که سپهر سیاسی کشور با شکل گیری و تداوم جنبش انقلابی در ۸ هفته گذشته دگرگون شده و  چشم اندازی جدیدی برای گذار از جمهوری اسلامی و دستیابی به آزادی و دموکراسی گشوده است. جنبش “زن، زندگی، آزادی” که با قتل مهسا امینی پا به حیات گذاشت، در فاصله زمانی کوتاه از جنبش مطالباتی ـ اعتراضی به جنبش انقلابی فراروئید، کانون قدرت را زیر ضرب گرفت، پشتیبانی جهانی را جلب و همبستگی بی سابقه ای بین ایرانیان درون مرزی و برون مرزی فراهم آورد.

جنبش “زن، زندگی، آزادی” که زنجیره ای از خیزش ها و جنبش های اجتماعی کشور است که از سال ۸۸ شکل گرفته است، با توجه به گستردگی جغرافیائی اعتراضات، برگزاری اعتراضات در تعداد پرشماری از استان ها و شهرها، مشارکت گروه های مختلف اجتماعی به ویژه زنان، جوانان و دانشجویان، به جرات می توان گفت که ما با یک جنبش فراگیر، سراسری و یک پارچه روبرو هستیم که خرده جنبش های اجتماعی را در برگرفته است.

جمهوری اسلامی با کشتار وسیع خیزش دی ماه ۹۶ و آّبان ۹۸ را خواباند. این بار با وجود کشتار بیش از ۳۰۰ جوان، نوجوان و کودک و دستگیری بیش از ۱۰ هزار تن، قادر نشده است خیابان ها را به تسخیر خود در آورد و دانشگاه ها و مدارس را تحت کنترل بگیرد. جنبش انقلابی نشان داد  که از توان بالائی در مقابل سرکوب برخوردار است. کشتارها و دستگیری نه تنها به خانه نشینی معترضین نیانجامیده، بلکه بر اراده آن ها برای مقابله با دستگاه سرکوب افزوده است.

دوستان عزیز!

جنبش “زن، زندگی، آزادی” از جنس جنبش های جدید و بدون سر و فاقد رهبری واحد است و اتوریته ای برای هدایت  این جنبش وجود ندارد. ما با رهبران متعدد میذانی روبرو هستیم که ناشناخته اند. اگر جنبش بدون رهبر از کارائی و پایداری در مقابل سرکوب برخوردار است، اما تداوم جنبش، الزامات دوره گذار، برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس موسسان کشور ایجاب می کند که آلترناتیو حکومت شکل گیرد. جنبش از فقدان آلترناتیو حکومت رنج می برد.

جای خوشحالی است که ۶ حزب و سازمان جمهوری خواه دموکرات که سازمان شما و حزب ما جزو آن است، مدتی است که وارد روند همکاری شده اند. این همکاری می تواند گامی در راستای تشکیل ثقل جمهوری خواهی باشد. در عین حال ضرورت دارد گفتگو و هماهنگی بین جریان ها و فعالان سیاسی دموکرات شکل گیرد و زمینه را بری برآمدهای هم  زمان و هماهنگ فراهم سازد.

برای کنگره شما موفقیت آرزو می کنیم و امیدواریم کنگره به اهداف خود دست یابد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۹ آبان ۱۴۰۱ (۱۰ نوامبر ۲۰۲۲)

******

پیام روابط عمومی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 پیام به کنگرۀ سازمان‌های جبهۀ ملی ایران در خارج از کشور

پیش از هرچیز از سوی تک‌تک اعضای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برگزاری کنگرۀ سازمان‌های جبهۀ ملی ایران در خارج از کشور را به شما یاران گرامی و  اعضای شرکت کننده در کنگره تبریک گفته و برای‌تان در راه‌جویی‌های مؤثر، ملی و مردمی در روند تحولات جاری کشور آرزوی موفقیت داریم.

برگزاری کنگرۀ شما هم‌زمان است با  دوماه مبارزۀ  سنگین و فشردۀ مردم میهن‌مان  علیه استبداد ولایت‌فقیه و حکومت ولایی؛ مبارزه‌ای بی امان که می‌رود تا روند بسیار مهمی را برای سرنوشت کشور رقم زند.

جنبش اعتراضی‌ای که با کشتن فجیع  مهسا (ژینا) امینی به دست گزمگان گشت ارشاد آغاز شد، با پرچم «زن، زندگی، آزادی»  پای خواست‌های دموکراتیک بنیادینی را به میان آورده  که دهه‌هاست بی‌پاسخ مانده‌اند. این جنبش با وجود سرکوب‌های خونین و ارعاب سنگین، چنان وسعت و قدرتی یافته که   ستون‌های اصلی نظام را نشانه گرفته و رژیم در مهار آن عاجز مانده است.

برگزاری کنگرۀ شما در چنین شرایط پراهمیتی از اوضاع سیاسی کشور، بر اهمیت این نشست بیش از پیش می‌افزاید . سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت با تاکید بر هم‌سویی‌های بسیار با اهداف ملی ، دموکراتیک و مردمی «سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور»،  تلاش کنگرۀ شما در بررسی اوضاع و راه‌جویی‌ برای تاثیرگذاری نیروهای مترقی و ملی کشور در این روند را ارج نهاده و  آرزوی نتایج پرباری برای‌تان دارد.

در نبرد دشوار و پیچیده‌ای که مردم میهن ما در مبارزه علیه  دیکتاتوری ولایت فقیه به پیش می‌برند، هم‌اندیشی و همکاری‌های سیاسی نیروهای شناخته شده،  ملی، دموکراتیک و مردمی،  بی‌تردید ضرورتی مبرم برای ایفای نقش سیاسی درخور جهت یاری دادن به این جنبش عظیم است.  مبارزه‌ای که سرانجام آن پایان دادن به جمهوری اسلامی و برپایی حکومتی سکولار دموکرات و در شأن مردم میهن‌مان خواهد بود.

یاران گرامی جبهه ملی، ما همچون شما معتقدیم که همیاری تمامی نیروهای ملی و دموکرات معتقد به جمهوریت و تمامیت ارضی  وغیر وابسته به قدرت‌های خارجی در این شرایط بحرانی برای نجات ایران عزیزمان امری مهم وضروری است.

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با تبریک مجدد به کنگرۀ شما، امیدوار است، علاوه بر ادامۀ تبادل‌ نظرهای موجود، قادر باشیم گام‌های عملی همکاری فیمابین  در راه ایفای نقش مؤثر در مبارزات میهن‌مان و به انجام رسیدن مواضع سیاسی مشترک برداریم.

جمعه ۲۰ آبان ۱۴۰۱ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۲)

روابط عمومی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 *****

پیام آقای مجید زربخش از فعالان سیاسی با سابقه به کنگره

هیأت اجرایی سازمان های جبهه ملی ایران در  خارج از کشور، دوستان گرامی

درود های صمیمانه خود را بمناسبت برگزاری ششمین کنگره ابراز می دارم و برایتان در تصمیم گیری ها وتدوین سیاست های آتی آرزوی موفقیت دارم.

از دعوت شما سپاسگزارم و با کمال میل در کنفرانس پیش کنگره درباره موضوع پیشنهادی صحبت خواهم کرد.

با درود های فراوان

مجید زربخش ۵ نوامبر ۲۰۰۲۲

 

 

 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران