بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

 

زن، زندگی، آزادی

 

مرگ جانگداز مهسا (ژینا) امینی جامعه ایران را تکان داد وامروز در هفته سوم خیزش سراسری مردم ایران هستیم. خیزشی که تا کنون بیش از 150 نفر قربانی داده است. اعتراض ها، اعتصاب ها و جانفشانی های مردم، اعم از زن و مرد، پیر و جوان، همراه با همبستگی کم نظیر و شعارهای دقیق، هدفمند و پرمحتوا، شعارهایی که مستقیما به قلب حکومت میزنند، از جمله "زن، زندگی، آزادی" برای تحقق حقوق انسانی و شهروندی و برخورداری از یک زندگی عادی در وسیعترین اشکال ممکن جریان دارد. خیزشی که بانوان شجاع کشورمان پرچمدار آن هستند.

جنبش امروز مردم ایران بار دیگر ثابت میکند که جنایت و کشتار، سرکوب، تحقیر و تلاش برای بی اهمیت جلوه دادن مقاومت مردم توسط جمهوری اسلامی نه تنها به تحکیم پایه های نظام نمی انجامد، بلکه بر عکس بر خشم مردم دامن زده، به گستردگی و اعتراضات بیشتر منجر میشود.

همزمان با جنبش تاریخی مردم در ایران، ایرانیان خارج از کشور نیز با برگزاری میتینگ و راه پیمایی های اعتراضی با گستردگی بیسابقه ای در بیش از 150 شهر جهان همبستگی خود را با آن به نمایش گذاشتند و بر اینکه آنها نیز مانند ایرانیان داخل کشور این رژیم را نمی خواهند، تاکید نمودند.

جنبش در ایران همچنین بازتاب کم نظیری در رسانه های جهان داشته و جهانیان نیز با اشکال متنوع و صدایی بلند پشتیبانی خود را از جنبش آزادیخواهانه زنان و مردان ایران نشان داده اند.

جمهوری اسلامی هم باز جنایت را به اوج رسانید، شمار زیادی از جوانان ما را به طرز وحشیانه ای به قتل رساند، هموطنان بلوچ ما را به رگبار مسلسل بست، به هموطنان کرد ما در عراق حمله موشکی کرد و وحشیگری و رذالت خویش را بار دیگر به نمایش گذاشت. ایرانیان با جنبش اعتراضی خود اینبار هم تاکید کردند که مصمم به سرنگون کردن جمهوری اسلامی و حاکم ساختن آزادی، دموکراسی، جدایی دین از دولت و عدالت اجتماعی هستند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور همسو با بیانیه های جبهه ملی ایران همچنان مراحل زیر را در دوران عبور از جمهوری اسلامی به منظور تحقق اهداف جنبش به ملت ایران توصیه میکند:

۱ آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی در سراسر کشور.

۲- رعایت حقوق بشر و حاکم ساختن کلیه آزادی ها مانند آزادی احزاب و اجتماعات و آزادی بیان و قلم و ....

۳- برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه تحت نظارت دولت موقت و مراجع بین المللی جهت برپایی یک مجلس موسسان برای تدوین یک قانون اساسی جدید برای آینده کشور.

در شرایط کنونی لازم است جامعه مدنی (انجمنها، سازمانهای صنفی کارگری، معلمان، زنان، هنرمندان، دانشجویان، دانشگاهیان و …) در اتحاد عمل با جریانهای سیاسی آزادیخواه و دموکرات، دخالت موثر و مسئولانه ای در رهبری جمعی جنبش های اعتراضی مردم، تشکیل دولت موقت و عملی ساختن اقدامات فوق دارا باشد. نیروها و فعالان سیاسی خارج از کشور نیز لازم است با تمام قوا از این روند پشتیبانی نمایند.

ما جنبش کنونی مردم ایران را مبارزه برای بقاء ملت و سرزمین ایران دانسته، بار دیگر بر اهمیت آن تا رسیدن به پیروزی و ایجاد نظامی مبتنی بر آزادی، دموکراسی، جدایی دین از حکومت، عدالت اجتماعی، رعایت و تضمین حقوق شهروندی و انسانی تاکید کرده، و خواهان همبستگی و همسوئی همه جریانهای وطن دوست و پشتیبانی آنها از این جنبش هستیم و از همه هموطنان انتظار داریم با صفوف متشکل و همبسته به اعتصابات، حرکتهای اعتراضی و راهپیمایی ها بپیوندند و به این ترتیب پیروزی آنرا تضمین کنند.

 

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

15 مهرماه 1401 برابر 7 اکتبر 2022

info@iranazad.info
http://www.iranazad.info

 

 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران