بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

logo 4 sazeman

 

 بیانیه ۴ سازمان و حزب جمهوری خواه: 

با راه انداختن پویشها و حرکتهای مردمی، به کمک و یاری آسیبدیدگان بشتابيم!

ساختار مدیریت بحران کشور از بحران مزمن رنج می برد

 

شوربختانه نوروز امسال به خاطر بارش سيلآسا و بیسابقه باران باعث راه افتادن سیلهای گسترده، قربانی شدن عدهای از همميهنان و آب گرفتگیها در استانهای شمالی، غربی و جنوبی کشور شده و تخریب راههای مواصلاتی، تاسیسات انرژی و در نهایت غرق شدن خانهها و دارایی مردم، دامداریها و مرغداریها، مراکز صنعتی و تجاری، اموال عمومی در میان امواج آب را در پی داشته است. هنوز وضعیت بحرانی است و ۲۲ استان کشور درگیر برف و باران شدید و کولاک هستند. بر اساس پیشبینیها مناطق بیشتری از کشور در روزهای آینده در معرض سیلابها و سرریز شدن آب سدها خواهند بود. بحرانیترین مناطق تاکنون شهر آققلا در استان گلستان به لحاظ وسعت ویرانگری سیل و شیراز از نقطه نظر شمار تلفات انسانی بودهاند. همچنین شهرهای باشتجان، خرم آباد، دورود، کوهدشت، دزفول، شوشتر، اصفهان، اسفراین، زردکوه، کرج، گیلانغرب، یاسوج، سرپل ذهاب، مسجد سلیمان، اهواز، تهران و بخش ها و روستاهای پیرامون آنها گرفتار آب گرفتگی وسیل و بعضا قطعی آب و برق هستند. بر اساس آخرین آمارهای سازمان هلال احمر تعداد جانباختگان تا کنون ۲۳  نفر اعلام شده و ممکن است تعداد آنها افزایش یابد.

اگر چه با توجه به حجم عظیم بارش و افزایش دبی رودخانهها که حداقل در چهار دههی اخیر بیسابقه بوده است، بخشی از خسارتها و آسیبها گریزناپذیر بوده است، اما عواملی چون «عملکرد ضعیف نهادهای حاکمیتی مسئول»، «کندی و ناکارآمدی ساختار مدیریت بحران کشور»، «بی توجهی به هشدارهای فعالان و متخصصان محیط زیست و منابع آبی و کارشناسان بینالمللی»، «بی نظمی و تعدد مراکز تصمیم گیر» و «ضعف اطلاع رسانی» در گسترش دامنه تخریب ها و تلفات انسانی نقش انکارناپذیری دارد. علاوه بر مسائل جاری، سیاستهای غلط گذشته در سدسازی بیرویه، کاهش چشمگیر پوششهای جنگلی کشور به دلیل سودجوییهای زیادهخواهانه، تخریب مسیلها، بیاعتنایی به لایروبیهای ادواری حوضچههای پشت دیوارهی سدها، عدم رعایت حریم رودخانهها در صدور مجوزهای ساخت وساز و نادیده گرفتن ملاحظات زیستمحیطی در اجرا و توسعه پروژههای صنعتی و عمرانی به لحاظ ساختاری باعث آسیبپذیری گسترده شهرهای ایران نسبت به سوانح طبیعی شده است.

مشاهدات و گزارشها از استان گلستان حاکی است که سوء مدیریت و تاخیر مسئولان دولتی و بهخصوص عدم حضور استاندار باعث گسترش فاجعه شد. عدم لایروبی مخزن پشت سد وشمگیر در گذشته مجال بازشدن دریچههای سد را سلب کرد، و در نتیجه آبهای سرریز شده راهی منطقه شدند. اما راهآهن بندر ترکمن به اینچهبرون همچون دیواری بلند مسیر طبیعی آب را تغییر داده و باعث برگشت دوباره سیلابها به شهر آق قلا شد. تاخیر در تصمیمگیری پیرامون انفجار خط راه آهن در نهایت باعث شد تا شهر آققلا در آب غرق شود و خسارتهای گستردهای به مردم و شهر وارد شود که به سادگی قابل جبران نیستند.

در شیراز نیز تصمیمگیریهای مشکل ساز قبلی در پرکردن مسیل دروازه قرآن شیراز موسوم به "تنگِ الله اکبر"  و تبدیل آنجا به خیابان اسفالت و پارکینگ ماشین در سالیان گذشته، در کنار ضعف مدیریت شهر در جلوگیری از تجمع خودروها هنگام شدید شدن باران فاجعه ساز شد و جان ۱۹ نفر را ستاند.

 به باور ما سازمانهای جمهوریخواه، تجارب تلخ در رسیدگی به بلایای طبیعی و خسارتهای بیش از حد متعارفی که جامعه  در سالیان گذشته متحمل شده است، این واقعیت نگرانکننده را نمایان میسازد که مدیریت بحران کشور از بحران مزمن رنج میبرد. از سوی دیگر پیامدهای سیاست های ویرانگر و بی مبالاتیهای جمهوری اسلامی در دهههای گذشته اکنون تاثیرات زیانبار خود را نشان داده که در کنار تغییرات اقلیمی و شروع دوره ترسالی بعد از یک دوره طولانی خشک سالی، مردم و کشور را در مقابله با خشم طبیعت بهشدت آسیب پذیر ساخته است. از اینرو با توجه به اینکه ایران جزو ده کشور اول دنیا از لحاظ حادثه خیزی است، برنامهریزی برای مدیریت کارامد حوادث غیرمترقبه و ایجاد بازدارندگی موثر برای حداقل سازی آسیبها نیازی راهبردی است که هر چه زودتر باید تبدیل به مطالبه اصلی در جامعه شود.

ما با ابراز همدردی نسبت به خانوادههای جانباختگان از ایرانیان داخل و خارج از کشور دعوت میکنیم تا با راهانداختن پویشها  وحرکتهای مردمی به کمک و یاری آسیبدیدگان بشتابند. همچنین شهروندان  داخل کشور از حریم رودخانهها و مناطق دستخوش خطر باید دور شوند. مسئولانی که در اجرای مسئولیتها کوتاهی کردهاند، باید محاکمه شوند. همچنین از نهادهای بینالمللی امدادگر و سازمان های خیریه در کشورهای دنیا انتظار میرود تا از کمکرسانی بهنگام دریغ نورزند.

هیئت های سیاسی- اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

حزب چپ ایران ( فدائیان خلق)

سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور

همبستگی جمهوریخواهان ایران

 

۶ فروردین ۱۳۹۸ (۲۶ مارس ۲۰۱۹)

 

 

 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران