بازگشت به صفحه اول  
 
 

به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن

امروزه در سراسر جهان، روز هشتم مارس، به عنوان روز زن، یادآور مبارزات و فعالیتهای بیوقفه زنان برای بهدست آوردن حقوق برابر با مردان، و رفع هرگونه تبعیض در سراسر جهان شده است. نخستین بار زنان کارگر کارگاههای نساجی در نیویورک، در طلب کاهش ساعات کار، بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد، بهخیابانها آمدند که با یورش پلیس و ضرب و شتم ایشان ظاهراً جنبش زنان خاموش شد. اما تفکر آزادیخواهانۀ پشت این حرکت هرگز از میان نرفت، تا سرانجام در سال 1907 در دورهای که مبارزات زنان در آمریکا و اروپا برای تأمین حقوق سیاسی و اجتماعی و جنسیتیشان اوج گرفته و خواهان حق رأی شده بودند، زنان و مردان برابریخواه، به مناسبت پنجاهمین سالگشت تظاهرات کارگران زن کارخانجات نساجی، با برپائی میتینگهای عظیم خیابانی، آن روز را بزرگ داشته، و سرانجام ایده انتخاب یک روز مشخص، با شعار "حق رأی برای زنان" عملی شد.

گرچه از نخستین جنبش زنان در غرب، 150 سال میگذرد، و زنان، به بسیاری از حقوق انسانی خویش، تحت حمایت قوانین مبتنی بر حقوق بشر دست یافتهاند، اما هنوز، میلیونها زن، در سراسر جهان، تحت انقیاد و سرکوب مردان خود و حکومتهای پدرسالار، شهروندانی انکار شده یا حداکثر دست دوم شناخته میشوند. بویژه در کشورهائی که قانونِ اساسی حکومت، با مذهب ادغام شده، و قوانین شریعت، بر زندگی شهروندان بویژه زنان حاکم است، تبعیض و ستم و سرکوب، مانع بارزی برای تعالی زنان و در نهایت کل جامعه نیز شده است.

تاریخ کهن ایران نیز نشان از وجود زنان آزاده و آزادیخواهی چون طاهره قرة العین دارد، که در صد و پنجاه سال پیش، با جرأت، حجاب از مو و روی افکند و ندای آزادیخواهی و برابری زنان و مردان را سر داد. نگاهی به مبارزات و مطالبات زنان ایرانی در دورۀ مشروطیت و نیز بعد از انقلاب 57 تاکنون، علیه قوانین زن ستیز حکومت اسلامی نیز، نشان از آگاهی و شعور زن ایرانی دارد. علی‎رغم، قوانین ضد زن تحت عنوان قوانین خانواده، سلب قضاوت از زنان، محروم کردن آنان از شرکت در بسیاری از رشته های دانشگاهی، حذف آنان از عرصه آواز، سخت گیری در نقشهای نمایشی، حجاب اجباری حتی در ورزشگاهها که میتواند خطرات جدی جسمی برای زنان ایجاد کند، و تهمتهائی که علیه زنان در همه زمینهها زده می شود تا آنان را راحت تر دستگیر و زندانی کنند، خبر از مبارزات طولانی زنان ایرانی با عمال حافظ رژیم اسلامی است. آنان در شرایطی سخت، علیرغم میل سردمداران رژیم، و ایجاد انواع ممانعتها، به تحصیلات عالیه پرداختند، در زمینههای ورزشی رتبههای بالائی کسب کردند، در زمینه های علمی و اقتصادی، شهرت جهانی یافتند و در زمینه کار و کشاورزی، پا به پای مردان کار کردند و در محیط خانه نیز، با عشق و محبت به همسر و فرزندان خود کوشیدند از هر روزنه و منفذی برای ابراز وجود و حفظ هستی خود استفاده نمایند. دریغ از چه بسیار نیروها و استعدادها و شور و شوقهائی که در تاریکیِ زن ستیز و قوانین متحجر حکومت اسلامی، نیست و نابود می شود. ما در کنار مبارزات زنان و مردان برابری‎خواه می ایستیم و ضمن بزرگداشت روز هشتم مارس، روز جهانی زن، اعلام می کنیم که زن و مرد مکمل یکدیگرند و هریک بدون احترام و حفظ شأن دیگری، نیمه ناقصی خواهد بود. و آزادی و برابری زنان و رفع هرگونه تبعیض، تنها در سایه یک قانون اساسی مبتنی بر مفاد جهانی حقوق بشر و جدائی دین از حکومت، امکان‎پذیر خواهد بود.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

16 اسفند 1394 برابر 6 مارس 2016

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

 

 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران