بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام آقایان دکتر ناصر انقطاع و ضیاء مصباح به چهارمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور (کنگره دکتر غلامحسین صدیقی)

پیام آقای دکتر ناصر انقطاع:

همرزمان پاک اندیش.

 پس از درود.

برپایی چهارمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در برون مرز را، بشما کوشندگان خستگی ناپزیر شادباش میگویم.

بیگمان شما بهتر از من میدانید که کوشش حتی یک تن از ستیزندگان علیه رژیم جهل و جنون خود میتواند کارساز باشد چه رسد بیک سازمان خوشنام و ریشه داری چون جبهه ملی ایران.

من بنام یک همرزم کوچک و پر پیشینه در کوششهای میهنی بخود پروانه میدهم که از شما بزرگان بخواهم شیوه ی ستیز خود را با دگرگونیهای کنونی اجتماعات گیتی و از آن  میان اجتماع ایران هم آهنگ کنید. زیرا فروشندگان کالاهای سیاست در هرزمان و هنگامی، کالاهای تازه ای را رونمایی میکنند.

بیگمان پیشوای ما دکتر مصدق جاودانه، در آن زمان راه و روش ستیز با بیگانه را با نگرش به روش آنروزی، بخوبی دریافته و بکار بسته بود و پیروز هم شد.

ولی امروز آن نسخه برای ستیزهای کنونی، کارساز نیست و باید با نگرش به پهنه شطرنج سیاسی امروز بازی کرد.

بهر روی، با امید باینده ای روشن برای شما و ملت ایران پیروزی یکایکتان را در ستیز با تاریکی و اهریمن سرشتی آرزو دارم.

با سپاس

ناصر انقطاع

*****

پیام آقای ضیاء مصباح:

پیام به: کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران /11 ارد یبهشت /اول ماه می 2015/

حضور و گردهمائی بزرگواران جبهه ملی ایران برای تاکید بر حقوق طبقه ارجمند و گرامی کارگران، که پیشینیان در سال 1856 بمنظور تثبیت ساعات کار (8 ساعت در روز) و 1 روز تعطیل در هفته / به ابتکار زحمتکشان استرالیائی بنیان نهاده شد.... و جهانی شدن آن در 1890 در آمریکا با حمایت 2 میلیو ن کارگر امریکائی و استمرار آن، تا امروز / حتی در جوامعی که ناخواسته و به اجبار، به آن متظاهرند... را باید ستود.

چرخ امید جامعه زمانی بر اساس اصول و منافع آیند گان میچرخد که، بر بنیانی استوار و ماندگار بنیاد نهاده شده باشد... و این دست یافتنی نیست مگر ... توجه دقیق و جدی برآمده از اعتقاد به حقوق مردم هر کشوری مخصوصا نیروی کاری آن... در پی 8 ساعت کار و تحمل سختی ها و خستگی ها... که بدون تردید پیشرفت و پویائی را همراه دارد... همچون توجه به اساس اقتصاد که اولین شرط تکامل و بهبود رفتار اجتماعیست و برای تقویت منش و روش های بایسته...

مراسم روز کارگر، هشداری است به آنانکه بر سر غنائم پیوسته مجادله دارند و همه پاکی ها را فدای عوام فریبی و تکیه طولانی بر مناسب غصب شده نهاده اند، و این انگیزه است برای همه کسانیکه، باهمه مما نعت ها ، هر سال مرا سمی با شکوه تر از قبل و با همه محدودیت ها، در درون کشورمان برگذار میکنند..

تحقق خواسته های حداقلی، مشروع و قانونی، در شرایطی باور میشود که این زحمتکشان واقعی، صاحبان اصلی و بانیان صنعت و تو لید، آرامش بخش جامعه و زندگی روزانه خود بدون دغدغه فردا و چکنم باشند و به راحتی بزیند.

هر گونه خلاقیت، ابتکار، نو آوری و نهایتا پیشرفت و بی نیازی کشورمان در گرو تامین راستین نیازهای مشخص این آینده سازان کشور است... و این مهم با عمل بهینه نیروی کار، بروز داده شده و مام میهن را از آسودگی ساکنینش مطمئن میسازد. و عدم توجه و تامین حداقل ها و دلائل آن، روشن و بی نیاز از تشریح که، در این مسیر تک تک شهروندان در اصلاح یا افزایش نابسامانی ها، نقش دار یم... بجز از کشته ندرویم.

با بزرگ داشتن این کنگره و ستایش از همت بر گذار کنند گان در مسیر و با هدف حمایت از قو ی ترین تشکیلات منسجم نیروی انسانی در پوشش کارگر،..... امید و اطمینان دارد که تامین، حفظ و رعایت سلامت فکر و روان و از همه مهمتر نگاهبانی از اخلاق و تقویت پندار – گفتار و کردار نیک که بنیان همه ادیان است، و درست زیستن و انسان بودن، در گرو، رعایت حقوق کارگران است، که واجب ترین آن، حق آزادی بیان و اجتماع... که متاسفانه دور از دسترس مینماید.

تامین معاش و رفع نگرانی فردا، اولین و بزرگتر ین هدف در این وانفسا شده...که برنامه ریزان: در افت ارزشها و سر در گریبان نهادن این جمعیت کلان موفق، و ماندگاری خود را در این حالت ها دیده اند... که فاعتبرو یا اولی الابصار.

آنانکه دل در گرو میهن داشته و دارند بایستی... همزمان با حضور بهینه در اینگونه نشستها، راه کارهای عملی در حد امکانات و مقدورات درون کشور ارائه نمایند...

با ادب فراوان / ضیاء مصبا ح / تهران / اول ماه می 2015 / 11 اردیبهشت 1394
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران