بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام دکتر حسین موسویان، رییس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران به چهارمین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، کنگره دکتر غلامحسین صدیقی

 متن پیام:

به نام خدا، به نام ایران وبه نام آزادی

برای من موجب نهایت خوشوقتی ومباهات است که تشکیل کنگره سازمان های جبهه ملی ایران درخارج ازکشور را به همه شرکت کنندگان ارجمند ومسئولان تشکیلاتی برگزارکننده کنگره تبریک عرض کنم. وطن عزیزما ایران،امروز به علت سوء سیاست ها وسوء مدیریت های حاکمیت جمهوری اسلامی وفساد گسترده وحیرت انگیز وابستگان آن دورانی بس ناهنجار وازجهاتی پرمخاطره وحساس رامیگذراند. اصولی مانند حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشوربا اتخاذ سیاست های درست وخردمندانه، تحقق حاکمیت ملی ازطریق برقراری آزادی احزاب، آزادی مطبوعات وآزادی انتخابات، احترام به مفاداعلامیه جهانی حقوق بشرورعایت اصل مهم جدائی دین ازحکومت،اصولی هستند که میتوانند کشتی طوفان زده این سرزمین رابه ساحل نجات رهنمون شوند. واین اصول همان آموزه های سیاسی مصدق بزرگ ،رهبر و بنیانگذار جبهه ملی ایران است. واکنون این اصول تحت عنوان اصول اعتقادی جبهه ملی دراساسنامه جبهه مندرج است. وبنابراین اعتلای جبهه ملی وتوسعه تشکیلاتی این سازمان علنی وقانون گرا وخردورز میتواندضامن سعادت ونیک بختی ملت ایران وحفظ استقلال وآزادی وعدالت اجتماعی وامنیت دراین مرزوبوم باشد. حاکمیت جمهوری اسلامی یا بابرخوردمستقیم ویا با ایجاد تنش در درون تشکیلات به وسیله رخنه و نفوذ با جبهه ملی ایران مقابله میکند و می کوشدتا جبهه رابی اثرنماید. شناختن این تنش های مصنوعی که با کمی دقت ردپای حاکمیت درآن ها را به طور واضح وآشکارمیتوان دید و طرد عوامل ایجادکننده این تنش ها وهم چنین اتحاد نیروهای اصیل و مخلص از مهمترین وظایف تشکیلاتی ماست. اینجانب موفقیت کامل کنگره سازمان های جبهه ملی ایران درخارج از کشور و دستیابی کنگره را به اهداف مورد نظر آرزو میکنم.

تهران- هشتم اردیبهشت 1394
حسین موسویان - رییس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

 

 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران