بازگشت به صفحه اول  
 
 

اعتراض به جلوگیری از تشکیل پلنوم جبهه ملی ایران توسط مقامات امنیتی

هفته گذشته جبهه ملی ایران خبر برپائی پلنوم دکترحسین فاطمی در تهران را بما داد. این پلنوم قرار بود در ۱۷ آبانماه برگزار شود. سازمان ما و دیګر هواداران جبهه ملی ایران که از این خبر آګاهی یافتند بسیار شادمان شدند و هیآت اجرائی سازمان و در کنار آن گروهی از اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران به پلنوم پیام تبریک و تهنیت ارسال داشتند. تا آنکه روز گذشته اطلاع حاصل نمودیم که مقامات امنیتی مانع تشکیل پلنوم شده اند و گروه هفت نفره مسؤل تشکیل پلنوم را احضار و بایشان صریحآ اخطار داده اند.

بیرون رفتن دولت احمدی نژاد و آغاز دولت حجت الاسلام حسن روحانی، همراه با قولها و وعده های آزادی و تعاملی که ایشان در صحبت های پیش از انتخابات و پس از انتخابات داشتند این امید را در دل بسیاری پدید آورده بود که گویا اوضاع شکل و رنگ دیگری بخود خواهد گرفت. روزنامه ها با ارائه افکار و نظرات مختلف اجازه انتشار پیدا خواهند کرد، احزاب و سازمانهای دگراندیش جائی برای ابراز نظر و بیان اوضاع کشور و مردم با برداشتها و معیار های خود خواهند داشت. زندانیان سیاسی آزاد خواهند شد و حقوق بشر مورد پاس و احترام دولت و حکومت واقع خواهد شد. چنان در باغ سبزی نشان داده شد که بسیاری از مردم را امیدوار کرد و آینده را روشن دیدند. ولی همانطور که آگاهان پیش بینی میکردند هیچکدام از وعده های آقای روحانی جامه عمل بخود نپوشید و گسیختگی امور تا بدانجا بود که رئیس جمهور که قانونآ بر همه ارکان امنیتی باید ریاست داشته و کلیه امور در ید اختیارش باشد مورد حمله اوباش قرارگرفت و از ورود دانشجویان غیر خودی در محل سخنرانی ایشان در دانشگاه جلوگیری نمودند. آیا مردم با دو دولت در کشور روبرو هستند و یا حکومت خودکامه هرگز اجازه شروع کار و نضج به دولتی که قولهائی برای آزادی بمردم داده را نمیخواهد بدهد. و یا بقول عوام این "جنگ زرگری" بین این دو ادامه خواهد داشت که هم آزادی بمردم نداده باشند و هم امید ایشانرا از قولهای رئیس دولت کاملآ نبریده باشند. گویا همانطوریکه بسیاری پیش بینی میکردند همه تغییرات تنها درحد برداشتن تحریمها است که چرخهای اقتصادی مملکت از نو بکار افتد و هرگز خیال آزادی و رعایت حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی در کار نیست و نبوده است.  

ما جلوگیری از تشکیل پلنوم چهارم جبهه ملی ایران، که بشکلی ساده و صلجویانه ای در محلی در تهران قرار گشایش داشت را نادیده گرفتن طبیعی ترین حق مردم که آزادی تجمع و بیان آزادانه آراء و عقاید است میدانیم. و شدیدآ باین رفتار پلیسی و ادامه خودکامگی اعتراض مینمائیم. و اعلام میکنیم که با این بیعدالتی ها و بی اعتنائی بحقوق حقه مردم حکومت مانند گذشته راهی بجائی نخواهد برد. قدرت مملکت و حکومت زمانی شکل میگیرد که مردم آگاهانه و آزادانه از دولت و حکومت خود دفاع نمایند. مردم آگاه و میهن دوست را در زندانها نگاهداشتن، درب احزاب و سازمانها و دهان فعالین و افراد ایشانرا بستن و قلم روزنامه نگاران را شکستن بجز ایجاد ضعف داخلی و ایجاد دشمنی با دولت و حکومت و در عمل تضعیف بیشتر آن ثمری نخواهد داشت. امید بسیاری این بود که حکومت درسی از گذشته و وضع اسف بار مردم و مملکت گرفته باشد و کاری کند که مردم را در پشت خود داشته باشد تا معامله با ابر قدرتها را راحت تر نماید. افسوس که هنوز چرخ بر همان پاشنه میچرخد و تصور باطل این است که تنها اعمال قدرت بر مردم ضامن حفظ وضع حاکمین است.

ما اعتماد و اعتقاد داریم که جز با بمیان آوردن مردم به میدان سیاست مملکت و دست برداشتن از قدرت طلبی های زود گذر، مردم و مملکت هیچگاه در آسایش و امینت و صلح نخواهند زیست. قدرت مملکت تنها در آزادی کامل مردم مملکت و پشتیبانی ایشان از یک حکومت ملی قابل حساب است و نشان داده میشود، نه با توپ و تفنگ و بمب اتمی. حکومت دیکتاتوری شوروی با داشتن صدها بمب اتمی چون پشتیبانی مردم را نداشت از هم فرو ریخت. آیا این حقایق را حکومتیان نمیدانند یا آنقدر در قدرت طلبی خود فرو رفته اند که نمیتوانند این حقایق را درک نمایند؟

مردم ما و مملکت ما روزهای سخت و سرنوشت سازی را میگذرانند. ما شدیدآ نگران اوضاع مملکت خود هستیم. و تصور نمیکنیم که این ناخدایان هرگز بتوانند کشتی مملکت و مردم را از این آبهای طوفانی سالم بدر برند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

15 آبان 1392 برابر 6 نوامبر 2013

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران