بازگشت به صفحه اول  
 
 

اولین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور - شاخه اروپا
کنگره مبارزه برای صلح و دموکراسی


6 و 7 آبان 1391 برابر با 27 و 28 اکتبر 2012
در کلن آلمان

برنامه روز اول کنگره

کنگره در روز شنبه 27 اکتبر 2012، راس ساعت 13:30 کار خود را آغاز میکند.

13:30
• خیر مقدم
• سرود ای ایران
• یک دقیقه سکوت به یاد جان باختگان راه آزادی و استقلال ایران
• رسمیت: کنگره با اعضائی که اعتبارنامه آنها در هیات اجرائی به تصویب رسیده است، رسمیت خود را اعلام میکند.
• انتخاب رئیس کنگره
• آغاز نظامت رئیس کنگره و انتخاب معاونین رئیس
• رسیدگی به اعتبارنامه هائی که تصمیم در مورد آنها به کنگره محول شده است.
• گزارش هیات تدارکات و رای گیری در مورد گزارش هیات تدارکات

15:30 صحبت در مورد وظائف کنگره و تشکیل و شروع کار کمیسیون ها از جمله کمیسیون اساسنامه و قطعنامه

سخنرانی ها و بحث

17:00 سخنرانی ها و بحث آزاد.
سخنگویان و عناوین سخنرانی:
• احمد رافت:             صلح برای دموکراسی در خاورمیانه
• حمید صدر:              ضرورت اتحاد مصدقی ها
• ناصر کاخساز:         ضرورت پیوستن جنبش سبز به نهضت ملی
• محمد کسائی زاده: الزامات کارکردی مصدقی ها در شرائط کنونی
• همایون مهمنش:     اعتماد در درون، شرط کسب اعتماد در بیرون

• بحث آزاد
20:00 تنفس شام

برنامه روز دوم کنگره


10:00 صبح روز یکشنبه 28 اکتبر آغاز کار کنگره
• تصویب قطعنامه کنگره
• رسیدگی به کار کمیسیون ها و گزارش مخبران با تقسیم وقت
• انتخاب هیات اجرائی شاخه اروپائی
• انتخاب اعضا شورای عالی شاخه اروپائی
• انتخاب هیات نمایندگی حداقل برای کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور که قرار است سال آینده در آمریکا برگزار شود

13:00 تنفس نهار
14:00 تقسیم کارها
15:00 پایان کار کنگره

هیاًت اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بيست و هفتم مهر ماه 1391 برابر هفدهم اکتبر 2012
info@iranazad.info
http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران