بازگشت به صفحه اول  
 
 

28 مرداد و آگاهی نسل جوان

۲۸ مردادسال 1332 در تاریخ کشور ما روزی است منحوس، روزی است که در آن همه آرزوها و آمال ملتی به خاک سپرده شد. در آن سالها ملتی که بعد از یک دوره بیست ساله دیکتاتوری و استبداد رضاشاهی مصمم شده بود اهداف انقلاب مشروطه را عملی سازد و حاکمیت خود را بر استبداد و خودکامگی تحمیل نماید مجددا از طریق یک کودتای نظامی ساخته و پرداخته اجانب و عمال داخلی آنها با شکست مواجه شد.

حکومت ملی دکتر محمد مصدق که قصد داشت با ملی کردن صنعت نفت استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را تامین و پایدار نماید و از این طریق رشد و تکامل سیاسی جامعه مدنی را ممکن سازد در اثر این کودتای فاجعه بار ساقط شد و تا به امروز نیز از مزایای یک حکومت معتدل متکی به قانون و دمکراسی محروم مانده است. بعد از سپری شدن دوران 25 ساله استبداد شاهنشاهی که به حکومت کودتا معروف شد از شکم آن استبداد دیگری بنام دین بر جامعه ما حاکم گردید که طی سی و سه سال اخیر همچنان مانع اصلی پیشرفت و ترقی جامعه است. هدف اصلی دو استبداد سابق و لاحق همواره این بوده است که با جلوگیری از گسترش آگاهی عمومی نسبت به این روز فاجعه آمیز جلو ترمیم این ضایعه تاریخی را بگیرد و به کمک قلم به مزدان خود مانع از این شود که ملت ایران با آگاهی کامل عواقب سهمگین این فاجعه را بزداید. قانون اساسی دست آورد انقلاب مشروطه  در ایران که پس از شهریور 20 میرفت که بویژه در حکومت ملی و قانونی مصدق بطور کامل اجرا گردد با کودتای 28 مرداد و استقرار استبداد تا اوج مجدد مبارزات مردم در 25 سال بعد عملا تعطیل گردید. استقرار یک حکومت ملی و قانونی برای نائل شدن به آزادی و استقلال در ایران همچنان خواست اصلی مردمی است که برای دست یافتن به یک جامعه آزاد و آباد و شکوفان مبارزه میکنند.

تاکید ما بر اثرات فاجعه بار 28 مرداد سال 1332 در حقیقت مقابله و مبارزه قاطع با نظراتی است که به انتظار در هم ریختن اوضاع روز شماری میکنند و در انتظارند که این یا آن دولت خارجی استبداد کنونی را از سر راه بردارد. بررسی عمیق کودتای نظامی 28 مرداد و افشا عوامل داخلی و خارجی که در این فاجعه سهیم بوده اند، کمکی بزرگ به روشن ساختن اهداف ضد ملی عناصر فرصت طلبی است که خود فروشی سیاسی و منشی گری استبداد را در نهادشان به ودیعه گذاشته اند.

آنها که میگویند باید کودتای 28 مرداد را فراموش کرد توجه ندارند که تاکید نیروهای ملی برای ابراز این مهم علاوه بر اینکه قسمتی از تاریخ مملکت میباشد برای آگاهی دادن به نسل جوان است. این آگاهی باید در خاطره همه بویژه نسل جوان حک گردد تا باعث جلوگیری از وقایع مشابه شود.

سازمانهای جبهه ملی ایران بر این اعتقاد است که نجات از فاجعه ای که حکومت جمهوری اسلامی برای کشور ما ببار آورده است بدون آگاهی و اعتقاد راسخ به حکومتی ملی از آن نوع که دکتر محمد مصدق به مردم ایران ارائه داد، ممکن و میسر نیست. این راه میانبر ندارد و بدون پرداخت هزینه نیز به سر منزل مقصود نمیرسد. گذار از بحرانهائی که کشور را از هر طرف محاصره کرده اند تنها با اتکا به یک اراده ملی ممکن میشود، اراده ای که بتواند متاثر از تجارب تلخی مانند کودتای 28 مرداد نقشی آگاه کننده را در رهبری جنبشی که در پیش است ایفا نماید.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

26 مرداد 1391 برابر 16 اوت 2012

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران