بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام کنگره مصدق نماد آزادی و دموکراسی (کنگره سوم) به

جوانان آزادیخواه عرب

اوجگیری مبارزات مردم منطقه خاور میانه و شمال آفریقا برای کسب آزادی و دمکراسی صفحه جدیدی را در تاریخ این مبارزات که شما جوانان پرچمدار آن بوده اید باز نموده است. مبارزاتی که ادامه استقامت و پایداری دراز مدت مردم این کشورها در برابر استعمار و استبداد میباشد. ضربات مهلکی که استعمار و استبداد به آزادی و رفاه مردم این کشورها وارد ساخته به حدی است که علی رغم وجود منابع سرشار ملی، مردم عموما با فقر، بیکاری و گرانی بی حد و حساب مواد اولیه زندگی دست بگریبانند. درست است که هنوز دیکتاتورها و سیستمهای فرسوده جولانگر این منطقه اند اما امروز همه شاهد آنیم که دنیای عرب یکپارچه و مملو از مردم پرشور و مصممی است که برای کسب آزادی به خیابانها آمده و پشت دیکتاتور ها و حامیان ایشان را بلرزه در آورده اند. مبارزات مردم تونس، مصر، لیبی، یمن، مراکش، بحرین و سوریه بار دیگر ناقوس مرگ دیکتاتوری ها و آزادی ملت های منطقه را به صدا در آورد و نشان میدهد که بالاترین قدرت مردمند و اگر آنها بخواهند هیچ نیروئی را تاب مقاومت در برابر آنها نیست.

ملت ایران نیز در تلاش بیش از صد سال گذشته خود برای استقرار آزادی و دمکراسی چند بار الهام بخش مبارزات آزادیخواهانه در منطقه بوده است. آخرین جنبش مردم ایران که جنبش سبز نام گرفت، دو سال پیش آغاز گردید و علیرغم سرکوبهای وحشیانه حکومت هنوز ادامه دارد. پرچمداران این جنبش نیز جوانان هستند که با تفکر، ابداع و شجاعت های خود توجه مردم سراسر دنیا را به پایمال شدن گسترده حقوق بشر در ایران و مقاومت اکثریت بزرگ مردم در برابر دیکتاتوری حاکم جلب نمودند. امروز مردم ایران بتجربه دریافته اند که دستیابی به آزادی و دموکراسی بدون تحقق جدائی دین و ایدئولوژی از حکومت میسر نیست. مبارزات جوانان ایران از مبارزات شما جوانان عرب علیه دیکتاتوری در کشورهای خود جدا نیست. ما اطمینان داریم که شما و نسل جوان ایران تا پیروزی کامل بر دیکتاتوری ها و استقرار آزادی و دمکراسی و جدائی دین و ایدئولوژی از حکومت از پای نخواهید نشست.

بامید پیروزی های بیشتر و استمرار مبارزه تا برچیده شدن کامل دیکتاتوری ها و استقرار آزادی و دموکراسی در تمام کشورهای منطقه!

کنگره سوم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

لودویگزهافن آلمان 21 و 22 خرداد 1390 برابر 11 و 12 ژوئن 2011

 

انتشار از طرف:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

سی و یکم تیر 1390 برابر بیست و دوم ژوئیه 2011

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

 

 
 
بازگشت به صفحه اول/A>  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران