بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام کنگره مصدق نماد آزادی و دموکراسی (کنگره سوم) به

معلمان و استادان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران

چهل و هشت سال از جان باختن دکتر ابوالحسن خانعلی دبیر بیست و نه ساله دبیرستان جامی تهران می گذرد. او در نخستین حرکت اعتراضی معلمان کشور برای دفاع از خواسته ها وحقوق صنفی خویش، آماج گلوله عوامل استبداد قرار گرفت. اما متاسفانه در این نزدیک به نیم قرن، نه تنها توجهی اساسی به خواسته ها و نیازهای این گرامی ترین گروه اجتماعی نشده است، بلکه شرایط کاری، معیشتی و اجتماعی معلمین، مدرسین و اساتید دانشگاهها روز به روز مشکل ترشده و در سالهای اخیر با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، مشکلات سیاسی را نیز به آن افزوده اند.

دوازدهم اردیبهشت سال 1386 که مصادف با روز معلم بود، تعداد زیادی از آموزگاران و دبیران کشور به حرکتی خود جوش در اعتراض به شرایط کار و زندگی خود دست زدند. شعار آنان این بود که "نه چپیم، نه راستیم، فقط معلم هستیم". اما حکومت استبداد بی توجه به این شعار و دیگر شعارهائی که تنها جنبه حق طلبانه وصنفی داشت، اعتراض آنان را یک حرکت سیاسی ضد حکومت قلمداد و به دستگیری تعداد زیادی از آنان اقدام کرد. پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد سال 1388 و بروز تقلب گسترده در آن، که جنبش عظیم اعتراضی مردم ایران را پدید آورد، فرهنگیان کشور نیز اعم از دانش آموزان، دانشجویان، معلمین، مدرسین و اساتید دانشگاه بصورتی وسیع به این جنبش پیوستند. در این راه تعدادی از آنان جان باختند، بسیاری دستگیر و با محاکمه های ساختگی به زندان و شکنجه محکوم شدند. حتی برخی از چهره های برجسته علمی کشور تنها به جرم همراهی نکردن با حکومت استبداد، به بازنشستگی اجباری رفتند یا از ریاست دانشگاهها برکنار شدند.

کنگره سوم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور از خواسته های بحق حرکتهای اعتراضی شما فرهنگیان کشور حمایت میکند و تحقق حقوق صنفی شما را پیروزی مبارزات بخش مهمی از مردم ایران برای رسیدن به حقوق و آزادیهای خود میداند.

کنگره سوم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

لودویگزهافن آلمان 21 و 22 خرداد 1390 برابر 11 و 12 ژوئن 2011

 

انتشار از طرف:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

پانزدهم تیر 1390 برابر ششم ژوئیه 2011

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول/A>  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران