بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

پیام کنگره مصدق نماد آزادی و دموکراسی

به جبهه ملی ایران

مبارزین جبهه ملی ایران در سنگر رو در روی استبداد حکومتی

ما فعالین نهضت ملی در سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور برای مبارزات شما مبارزین پیگیر راه استقرار آزادی و دمکراسی در ایران احترام و ارج فراوان قائلیم و موفقیت شما را در راه پرافتخاری که در پیش دارید آرزو داریم.

افزون بر شصت سال مبارزات پرشکوه جبهه ملی ایران که با همت دکتر محمد مصدق تآسیس و با رهبری خردمندانه او ادامه یافت، صفحات افتخار آمیزی در تاریخ اجتماعی و سیاسی کشور از خود بجا گذاشته است. نام دکتر محمد مصدق با آزادی، دمکراسی و سکولاریسم در این مملکت پیوند خورده، و امروزه الهام بخش و نماد مبارزات آزادیبخش و دمکراتیک ایران گردیده است. جبهه ملی ایران در طی این راه طولانی مبارزه فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده است و حضور پابرجای این سازمان در مبارزات آزادیخواهی امروز شاهدی بر اصالت، صداقت در مبارزه و پایداری مبارزین جبهه ملی ایران است. اگر چه فشار و سرکوب سیستماتیک و مداوم حکومتی نه تنها جلوی رشد سازمان را گرفته بلکه فعالیت های آن را نیز بشدت محدود ساخته است، ولی حضور پیگیرشما مبارزین نهضت آزادیخواهی و دمکراسی طلبی در میدان مبارزات مردمی، همراه اعلام نظرات و تحلیل های درست، بجا و ضروری برای مبارزات مردمی، همواره مغتنم و مورد احترام سایر مبارزین این راه بوده است.

تنش آفرینی های مخّرب عده ای از بیرون و درون سازمان که متآسفانه انتشار خارج از سازمانی نیز یافته، بسیار اسف انگیز است. ولی در کنار آن مشاهده میکنیم که اگر چه این شرائط گاه امکان بدست گروه کوچک و فرصت طلبی میدهد تا در کار سازمان ایجاد اخلال و تنش نماید، ولی خوشبختانه هرگز نخواهد توانست از پا برجائی، موقعیت مبارزاتی و اهمیت تاریخی جبهه ملی در این مبارزات بزرگ ملی بکاهد. ما شاهد این هستیم که با وجود تمام کوششهای غیر اخلاقی که برای در هم شکستن این بنای تاریخی و مقاوم در داخل و خارج از کشور صورت میگیرد، شما مبارزین همچنان بدون توجه به بدخواهان، بمبارزه پرافتخار خود بدون لحظه ای تردید ادامه داده اید.

ما اطمینان داریم که سازمان جبهه ملی ایران با اعتماد به نقش پایه ای و کلیدی خود دراین مبارزه آزادیخواهی مردم ایران، بخصوص امروزه که بیش از هر زمانی رنگ و ویژگی های ملی را بخود گرفته است، میتواند وظیفه تاریخی خود را در ارائه رهنمود ها و تحلیل های درست ادامه دهد و از هر فرصتی و بهرشکلی در همسو کردن و کنار هم آوردن نیروهای مردمی این جنبش ملی استفاده نماید.

ما نمایندگان کنگره سوم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، از این راه دور دست شما را صمیمانه میفشاریم و موفقیت شما مبارزین ملی در حرکت آزادیخواهانه و سکولار امروز مردم ایران را آرزو داریم.

 کنگره سوم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

لودویگزهافن آلمان 21 و 22 خرداد 1390  برابر 11 و 12 ژوئن 2011

 انتشار از طرف:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و هفتم خرداد 1390 برابر هفدهم ژوئن 2011

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول/A>  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران