بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

دستگیری سران نهضت آزادی را بشدت محکوم میکنیم!

بر اساس گزارش های رسیده ماموران جمهوری اسلامی، بعد از ظهر دیروز، دکتر ابراهيم يزدی دبير کل نهضت آزادی ایران، مهندس هاشم صباغيان از اعضای شورای مرکزی، دکتر علی اصغر غروی، دکتر غفار فرزدی، احد رضايی، ورپايی و مصلحی از اعضای این سازمان را طی مراسم ختمی در اصفهان بازداشت کرده اند. ماموران لباس شخصی بدون ارائه حکم قضایی وارد محل شده، خود را نیروهای امنیتی و اعضاء بسیج معرفی نموده اند و به این بهانه که در این محل بصورت غیر قانونی نماز جمعه اقامه شده است، پس از بازداشت این چند تن به ارعاب و تهدید سایر حاضرین و فیلمبرداری و ثبت مشخصات آنها پرداخته و سپس محل حادثه را ترک نموده اند.

زیر پا گذاشتن حقوق انسانی و شهروندی در جمهوری اسلامی امری روزمره و  عادی شده است. حکومت تمامیت خواه که با مبارزات مردم ایران فقدان مشروعیتش آشکار تر از همیشه گردیده و در اداره کشور درمانده است، از هرگونه گردهم آئی بشدت وحشت دارد و جاهلانه تصور میکند که میتواند با بازداشت و سرکوب منتقدین، عمر خود را طولانی تر سازد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور دستگیری سران نهضت آزادی و تهدید و ارعاب حاضرین در مراسم نامبرده را بشدت محکوم نموده به سران این رژیم هشدار میدهد که آنها با این اقدامات نه تنها از وخامت اوضاع نمی کاهند، بلکه بدین ترتیب دائما پرونده جنایات خود را قطورتر میسازند. سران این رژیم ضد مردمی باید بدانند که جز گردن گذاشتن به رای و خواست اکثریت مردم، راهی برای آنها باقی نمانده است.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

دهم مهرماه 1389 برابر دوم اکتبر 2010

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران