بازگشت به صفحه اول  
 
 

تبریک نوروزی

هم میهنان عزیز،

نوروزی دیگر در راه است. به این مناسبت جشن نوروز باستانی را صمیمانه به یک به یک شما هم میهنان گرامی تبریک می گوئیم و یاد آور می شویم که تنها در اثر تداوم مبارزات قهرمانانه و افتخار آمیز شما ملت قهرمان ایران بوده است که احتمال برچیده شدن بساط رژیم استبدادی جمهوری اسلامی امروز به یک یقین تبدیل شده است.

در سالی که گذشت جهانیان برای اولین بار در تاریخ سی و یکساله ننگین جمهوری اسلامی با ملتی روبرو شدند که برای گرفتن حق حاکمیت خود برخاسته و دیگر حاضر نیست در مقابل دستگاه استبداد دینی و کارگزاران آن تمکین کند و به این جهت ملت ایران را در زمره مللی به حساب میآورند که شایسته حکومتی مدرن، آزادیخواه، مدافع دمکراسی، ملی و ضامن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان خود است.

دوران غرور آفرین دیگری در راه است که با پیروزی مردم ایران بر استبداد در تاریخ ما ثبت خواهد شد.

نوروزتان پیروز

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و چهارم اسفندماه 1388 برابر پانزدهم مارس 2010

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول