بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

اعدام دو نفر از معترضین: ادامه جنگ حکومت علیه مردم

جمهوری اسلامی بار دیگر دست خود را به خون دو تن از فرزندان این آب و خاک، دو زندانی سیاسی، آغشته نمود و محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور (20 ساله) را به جرم شرکت در اعتراضات اخیر و "محاربه با خدا" اعدام کرد. حال آنکه اعدام شدگان چند ماه قبل از رای گیری در خرداد 1388 دستگیر شده بودند و دستگیری آنها ارتباطی با اعتراضات گسترده مردم به تقلب بزرگ حکومت در آراء آنان نداشته است.

حکومت بنیادگرایان اسلامی مدتهاست به مردم اعلان جنگ داده است و مردم نیز بارها نشان داده اند که ادامه این حکومت را نمیخواهند. این اعدامها کوششی برای تشدید جو ترور و خفقان و نشانه وحشت رژیم از ادامه اعتراضات مردم بویژه در 22 بهمن است. رژیم همواره امواج فشار، سرکوب و اعدام را از جائی شروع کرده که بنظرش ضعیف ترین حلقه آمده است، غافل از آنکه دفاع از حقوق و آزادی های انسانی و شهروندی کلیه هموطنان بدون توجه به عقاید و نظرات آنان، برای آزادیخواهان امری بدیهی است.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور اعدام محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور را به شدت محکوم نموده، خواستار پایان دادن به اعدامها و آزادی فوری کلیه زندانیان سیاسی میباشد. ما هموطنان را به این نکته توجه میدهیم که سکوت و انفعال در مقابل جنایات رژیم، باعث عقب نشینی حکومت نخواهد شد و چه بسا به تشدید و گسترش سرکوب و جنایات آن خواهد انجامید. از آحاد ملت، تشکل های سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری می خواهیم که به اعدام این شهروندان بطور همگانی و به نحوی مناسب پاسخ گویند.

پیروز باد مبارزات خستگی ناپذیر مردم ما برای استقرار آزادی و دمکراسی در ایران.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

هشتم بهمن ماه 1388 برابر 28 ژانویه 2010

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول