بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام کنگره ی ندا و سهراب

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

به

زنان ایران

نظام جمهوری اسلامی از همان آغاز با سوء استفاده از باورهای دینی مردم، شما زنان یعنی نیمی از جمعیت ایران را از تمام حقوق انسانی و اجتماعی خود محروم ساخت. شما از اولین قربانیان عدم رعایت حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی توسط این نظام بوده، فقدان آزادی را با تمام وجود احساس نموده و در برابر آن مقاومت کرده اید. مقاومت شما با اولین تجاوزات به حقوق زنان در جمهوری اسلامی آغاز شد و در جنبش ملی مردم ایران علیه دیکتاتوری در ماه های اخیر، به اوج خود رسید. شما زنان موثرترین نقش را در جنبش اعتراض به تقلب در انتخابات و ادامه آن در مبارزه علیه دیکتاتوری برای دستیابی به حقوق و آزادی ها انسانی و شهروندی ایفا نموده، در صفوف مقدم حرکت های اعتراضی علیه دیکتاتوری، قهرمانی ها از خود نشان داده اید. نقش شما در جلوگیری از خشونت نیروهای حکومتی علیه مردم و همچنین آرام کردن شرائط در حد ممکن، چشم گیر بوده است. بی علت نیست که ندا آقا سلطان یکی از زنان معترض، امروز به نماد جنبش ملی ایران در مبارزه علیه کودتا و تقلب در آرا مردم تبدیل شده است.

در سی سال گذشته حکومت با سلب حقوق مدنی شما، انواع تبعیضات قانونی، از توهین و تحقیر شئون زن و ارعاب از طریق مجازاتهای وحشیانه مانند سنگسار، تمام کوشش خود را بکار برده است تا به ایده آل خود که جامعه ای زن ستیز، عقب مانده و ضد تجدد و تمدن است، جامه عمل بپوشاند. سرکوب گسترده زنان که از همان اوائل انقلاب اسلامی با شعار یا روسری یا توسری و اسید پاشی به صورت زنان بی حجاب آغاز گردید،  این هدف را دنبال مینمود که با بیرون راندن زنان از مشاغل دولتی و علمی از خواست اساسی آنان برای برابری حقوقی با مردان ممانعت بعمل آورد. اجباری کردن حجاب و وضع قوانین تبعیض آمیزی همچون تثبیت حق تعدد زوجات برای مردان، قانونی کردن صیغه، محدود کردن حقوق زنان در خانواده، عدم برابری ارزش شهادت زنان و مردان در امور قضائی، پائین کشیدن سن ازدواج و مسئولیت کیفری، حق قیمومت و حضانت فرزندان، مجازات سنگسار و بالاخره جدا سازی زنان از مردان از مدرسه گرفته تا اتوبوس، تاکنون ادامه داشته تا حق زنان را محدود و امکان ارتقاء اجتماعی را از آنان سلب نماید. محدوده ای نیست که زنان در آن هدف تحقیر و آزار و اذیت حکومت قرار نگیرند چرا که زن ستیزی و زن آزاری وجهه مشخصه این رژیم است و حکومت برابری حقوق زنان با مردان را همچون استقرار دمکراسی، حقوق بشر و تجدد، تهدیدی برای بقا خویش دانسته و آن را بر نمی تابد.

از پیدایش اولین حرکتهای اعتراضی زنان علیه جامعه مردسالار بیش از صد سال میگذرد. شما زنان ایران علیرغم همه فشارها با اعتماد به نفسی بی نظیر کار زار جمع آوری یک میلیون امضاء را آغاز نمودید. بدین ترتیب مصاف برای کسب حقوق برابر با مردان را محور مبارزات خود ساختید و با خلاقیتی کم نظیر تجربیات گرانبهائی برای جامعه مدنی نوپای ایران جمع آوری نموده، مبارزه علیه دیکتاتوری را بطرزی مثبت تحت تاثیر خود قرار داده اید. شما با این دانش که بدون ایجاد زیر ساخت های لازم در آگاهی و فرهنگ جامعه به مسائل زنان، تبعیض جنسی و تساوی در مقابل قانون، با مردان ممکن نمیشود، شیوه هائی را در پیش گرفتید که در جنبش ضد استبدادی مردم ایران سابقه نداشت. تاثیر گفتگوی رو در رو با کسانیکه سالهاست در اثر سنن کهنه، برداشتهای یکجانبه از مذهب و فرهنگ، اسارت خود را به عنوان امری طبیعی و ازلی ابدی پذیرا شده اند، تجربه ای ارزنده و سرمشقی مهم برای مبارزه مدنی سایر گروه های اجتماعی بویژه کارگران، معلمین، دانشجویان و جوانان بوده است.

علی رغم تلاش های جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته برای جلوگیری از حضور فعال زنان در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، شما زنان هوشمند و مقاوم ایران زمین بسیاری از عرصه های اجتماعی را تصرف نموده اید. جنبش شما زنان ایران شخصیت های برجسته ای چون شیرین عبادی برنده جائزه صلح نوبل، شاعر و غزلسرای بنام سیمین بهبهانی و دهها نویسنده فعال حقوق زنان، فعالان اجتماعی و سیاسی، کارگردان، روزنامه نگار و ... را در دامان خود پرورانده و به جامعه ایران عرضه نموده است.

کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور دستگیری، زندان، تجاوز، شکنجه، قتل و سایر جنایات حکومت در مورد زنان را شدیدا محکوم نموده، خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی، بویژه زنان میباشد. کنگره کار زارهای مبارزاتی زنان ایران را تبلور خواست های جامعه مدنی در ایران دانسته و پشتیبانی از آن را وظیفه همه نیروها و عناصری میداند که به صلح، دمکراسی و حقوق بشر به عنوان اهداف جامعه مدنی ارج میگذارند.

کنگره دوم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

لس انجلس- 14 و 15 آذر 1388 برابر 5 و 6 دسامبر 2009

 

انتشار از طرف:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و چهارم دیماه 1388 برابر چهاردهم ژانویه 2010

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول