بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام کنگره ی ندا و سهراب

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

به

معلمان ایران

چه کسی است که نداند، وضع معیشتی شما معلمان ایران زمین در قیاس با مصائب کار سخت و پر ارزشی که برای تربیت فرزندان این آب و خاک انجام می دهید، هیچ گونه تناسبی ندارد. بیش از نیمی از یک میلیون نفر افراد خانواده های شریف شما مجبورند، زیر خط فقر زندگی کنند و شما نیز غالبا بدون شغلی دیگر محال است بتوانید امورات خود را بگذرانید. با وجود حقوق ناچیزی که دریافت مینمائید و گرانی روز افزون ناشی از تورم و از طرف دیگر بی اعتنائی محض حکومت کودتائی خامنه ای - احمدی نژاد به تامین رفاه شما معلمان کشور، هر روزه بر سر کلاس های درس حاضر می شوید و تمام هم و غم شما معطوف این امر می شود که بیش از شانزده ملیون نفر از فرزندان این آب و خاک را از زیر سلطه جهل و خرافات حکومت اسلامی و مزدوران آن نجات بدهید.

تا کنون همه تجمعات صنفی شما را که برای اعتراض به وضع سخت معیشتی در مقابل ادارات وزارت آموزش و پرورش یا مجلس شورای اسلامی بر پا شده است سرکوب کرده اند. روز دوازده اردیبهشت، روز معلم؛ که باید هر ساله روز قدردانی از زحمات معلمان باشد، به روز سرکوب شما و دستگیری و زندانی کردن غیر قانونی بسیاری از فعالان کانون صنفی اتان تبدیل کرده اند. مشکلات معیشتی و سختی ادامه یک زندگی شرافتمندانه بجای خود، اخیرا حکومت جهل و خرافات در صدد است با واگذاری مدیریت مدارس به حوزه های علمیه قم تعلیم و تربیت در ایران را به دوران مکتب خانه هائی که بساطشان با انقلاب مشروطیت برچیده شد، برگرداند. 

حکومتی که از گسترش فعالیت دانش آموزان و دانشجویان در جنبش سبز بر علیه استبداد به وحشت افتاده، سراسیمه می کوشد با سپردن مدیریت مدارس به حوزه های قم و استقرار دائمی یک آخوند مزدور در مدارس، تحت لوای «تربیت دینی» جلو شما را در تربیت شکوفای فرزندان این مملکت برای اعتلای فرهنگی بگیرد و مانع آموزش تفکر روشهای غیر خرافاتی پرسش و تفکر جدید در مدارس شود.

ما اعضا دومین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور معتقدیم که سازمانهای صنفی معلمان کشور به مثابه رکن مهم و سازمان یافته جامه مدنی ایران همانطور که در گذشته نشان داده است با وجود همه سرکوب ها و تضییقات همچنان به مقاومت مستمر خود در برایر حکومت جهل ادامه داده و با پایداری هوشمندانه ترفندهای حکومت اسلامی را برای استقرار سلطه استبدادی خود نقش بر آب خواهد ساخت. پیام گرم و صمیمانه پشتیبانی ما را بپذیرید.

درود بر قهرمانان گمنام جبهه مبارزه با جهل و تعصب وخرافات.

کنگره دوم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

لس انجلس- 14 و 15 آذر 1388 برابر 5 و 6 دسامبر 2009

 

انتشار از طرف:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

هفدهم دیماه 1388 برابر هفتم ژانویه 2010

info@ iranazad.info

http://www.iranazad.info/

 

 
 
بازگشت به صفحه اول