بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

دکتر حسین موسویان و سایر زندانیان سیاسی ایران را آزاد کنید!

طبق اخبار رسیده آقای دکتر حسین موسویان رئیس هیات اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران، حدود ساعت 11 دوشنبه شب (۷/۱۰/۸۸) توسط مامورین وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت شدند. مأمورین به جستجوی خانه پرداخته مدارک و کامپیوتر شخصی ایشان را ضبط نمودند. لازم به توجه است که آقای دکتر موسویان چند سال پیش عمل جراحی قلب داشته اند و نیاز به مداوا و توجه پزشکی روزانه دارند.

در دو روز اخیر همچنین خانم ها دکتر نوشین عبادی، منصوره شجاعی، لیلا توسلی و آقایان دکتر ابراهیم یزدی، عمادالدین باقی، ماشاءالله شمس الواعظین، حمیدرضا خادم، علیرضا بهشتی شیرازی، محمد باقریان، قربانعلی بهزادیان نژاد، مصطفی ایزدی، رضا تاجیک، محمد طاهری (فرزند آیت الله طاهری)، مرتضی حاجی، حسن رسولی، محمد معین (فرزند مصطفی معین) و بسیاری دیگر از فعالین سیاسی نیز دستگیر شده اند. آقایان عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی، عبدالله مومنی و جمع کثیری دیگر از مبارزین از مدتها پیش در زندان بسر میبرند.

این دستگیری ها نشان میدهد که حکومت همچنان نابخردانه تصور میکند که میتواند با به بند کشیدن فعالین سیاسی و سایر اقدامات سرکوبگرانه، اعتراضات بحق مردم را خاموش نموده، علیرغم مخالفت آشکار اکثریت بزرگی از مردم آگاه مملکت، همچنان با خشونت برکشور حکومت راند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور این اقدامات سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم مینماید و خواهان آزادی فوری این آزادگان و سایر زندانیان سیاسی ایران میباشد.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

هشتم دیماه 1388 برابر بیست و نهم دسامبر 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 

 
 
بازگشت به صفحه اول