بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

جنایات حکومت علیه تظاهرات مسالمت آمیز  مردم را محکوم می کنیم!

 

مردم ایران در شش ماه گذشته با اعتراضات میلیونی و بدور از هرگونه خشونت نشان دادند که خواهان آزادی و رعایت حاکمیت خویشند و حکومت خودکامه کنونی را نمیخواهند. اما حاکمین در عوض پذیرش خواست ملت، پاسخ آنان را با ضرب و شتم، دستگیری، شکنجه، تجاوز و کشتار داده اند. اخبار رسیده حاکی از آنست که در تظاهرات دیروز (عاشورا)، صدها نفر دستگیر، تعداد بیشماری مجروح و حداقل 15 نفر کشته شده اند.

اقدامات جنایتکارانه رژیم در این مدت نه تنها شعله های اعتراض مردم را خاموش نکرده، بلکه آنان را در اعتراض و ابراز خواست های خود مصمم تر و مخالفتشان با حکومت را عمیق تر نموده است. مردم دیگر فقط خواهان برکناری احمدی نژاد نیستند بلکه خواهان تغییر نظامند. حل اساسی مشکلات کشور تنها در صورتی امکان پذیر است که مردم حاکم بر مقدرات خویش باشند و امروز مانع اصلی استقرار حاکمیت ملت یا دمکراسی، حکومت ولی فقیه است.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور اقدامات جنایتکارانه حکومت خامنه ای – احمدی نژاد علیه تظاهرات حق طلبانه و مسالمت آمیز مردم را به شدت محکوم نموده، خواهان مجازات مسئولین این جنایات و پایان خشونت علیه مردم میباشد. ما از نیروهای انتظامی که فرزندان این آب و خاک هستند انتظار داریم که وظیفه دفاع از مردم را در هیچ شرائطی فراموش نکرده و بجای همراهی و یا سکوت در برابر جنایات نیروی های لباس شخصی و بسیج، به دفاع از هم میهنان خویش برخیزند.

در چنین شرائطی لازم است همچنان با ادامه روش های مسالمت آمیز و دور از هرگونه خشونت که نهایتا بسود حکومت تمام خواهد شد، به مبارزه ادامه دهیم و بیش از پیش برای ایجاد جامعه ای متعلق به همه ایرانیان بکوشیم. تحقق چنین جامعه ای تنها بر اساس آزادی، حاکمیت ملت، جدائی دین از حکومت و انتخابات آزاد ممکن است.

مردم ایران خاطره قربانیان و شهدای راه آزادی را گرامی میدارند.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

هفتم دیماه 1388 برابر بیست و هشتم دسامبر 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول