بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام کنگره ی ندا و سهراب

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

به

دانشجویان و دانش آموزان، چشم و چراغ آینده ی ایران

یک بار دیگر در سیاه ترین روزهای زندگی میهن مان، شما دانشجویان و دانش آموزان با ابتکار و تیزهوشی خود کوس رسوائی حاکمیت خود کامه را در تمام جهان به صدا درآوردید. مام میهن هرگز فداکاری ها و جانفشانی های شما را فراموش نخواهد کرد. همیشه در تیره ترین روزهای تاریخ، آذر درخشان و پرفروغ مبارزات شما روشنگر راه آزادیخواهان ایران بوده است، تا جایی که دکتر مصدق در نامه ای در دهم اردیبهشت ۱۳۴۳ به شورای مرکزی جبهه ملی درباره ی فداکاری و آزادیخواهی شما دانشجویان درمقایسه با دیگر "احزاب و اجتماعات" نوشت: « . . . گروه دانشجویان، فوق آنها بودند چونکه تحصیل کرده و در سیاست آلوده نشده بودند.».

شما در تاریخ معاصر ایران همیشه پرچم دار و پیشرو مبارزات آزادیخواهانه ی مردم ایران بوده اید و به ویژه پس از دسیسه ها و تقلب های ضد مردمی در نمایش انتخاباتی خرداد ماه ۱۳۸۸ شما دانشجویان و دانش آموزان غیور و فداکار نقش مهم و تردید ناپذیر خود را نشان داده اید. در مبارزه با دستگاه حاکمه ی ایران، شما با هوشمندی و ابتکار خود نه تنها دستگاه های اطلاعاتی حکومت اسلامی ایران، بلکه دستگاه های ارتباط جمعی جهان را نیز به تصرف خود در آوردید و رأی و خواست ملت ایران را به جهانیان نشان دادید. این شما بودید که در صحنه های جنگی نابرابر، فداکاری های خود و دیگر هم میهنان ما را در برابر چشم جهانیان به نمایش گذاردید و احترام همه ی مردم جهان را برانگیختید و حتا دولتمردان جهان را واداشتید تا به حقانیت ملت ایران اعتراف کنند.

شما دانشجویان و دانش آموزان میهن دوست و تیزهوش، براستی نشان دادید که راه دانش و خرد از راه حاکمان بی خرد و مردم فریب جدا است. شما هاله ی خرافات و جهل را با خورشید درخشان دانش و فرهنگ ایرانی خود نابود ساختید. شما با ابتکارات شگرف خود، هم دانش و آگاهی مردم ایران را یک باره افزایش دادید و هم چشم و گوش مردم جهان را گشودید و حقایق اسف باری را که بر مردم میهن ما می گذرد بر جهانیان آشکار ساختید.

شانزدهم آذر ماه سال ۳۲ و هجدهم تیرماه ۷۸ تنها روزهایی نیستند که فداکاری های شما را در تاریخ کشور یادآوری می کنند. ملت ایران در این سی سال گذشته، چه در دانشگاه ها ، چه در زندان ها و چه در شکنجه گاه ها و مسلخ های گمنام شاهد قهرمانی ها و دلاوری های شما بوده است. تنها فداکاری و جان بازی نیست که یک ملت زنده به آن نیاز دارد. ملت های بزرگ با خردورزی و هوشیاری، سختی ها را پشت سر نهاده اند. دانشگاه بیش از هرچیز با خرد، ژرف اندیشی و دانش در جامعه پیوند دارد. دفاع از استقلال دانشگاه در مقابل حکومت ایجاب می کند که استادان و دانشیاران دانشگاه با نهادهای صنفی مستقل خود همراه با دانشجویان و نهادهای صنفی آنان با خردورزی جمعی به چاره جویی و رفع مشکلات دانشگاهی بپردازند. نهادهای دانشجویی مستقل در ایران باید با نهادهای همتای خود در دانشگاه های جهان ارتباط داشته باشند تا از تجربه های آنان در امور علمی و صنفی، بهره مند شوند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به شما دانشجویان و دانش آموزان وهمه ی کوشندگان راه آزادی و استقلال ایران درود می فرستد و تلاش می کند با تمام توان خود، خواست های برحق و آزادیخواهانه ی شما و دیگر رزمندگان درون کشور و ملت ایران را، هرچه بیشتر به گوش مردم آزاده ی جهان برساند و شما را در راه هدف های انسانی و بزرگی که دارید پشتیبانی کند و یاری دهد. ما بر این باوریم که شما با پیروی از اندیشه های میهن دوستانه ی مصدق بزرگ، آنچه را که ما در دوران دانش اندوزی و دانش آموختگی خود نتوانستیم فرا راه ملت ایران قرار دهیم شما با خرد بیدار و پویای خود و نیروی فنا ناپذیر ملت ایران، بالاخره خواهید توانست آزادی و سربلندی و خوشبختی را برای ملت ایران بارمغان آورید.

کنگره ی سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور مصرا و موکدا خواستار آزادی استادان، دانشجویان، دانش آموزان زندانی و کلیه ی زندانیان سیاسی در سراسرکشور می باشد و از همه ی نهادهای دانشگاهی و دانشجویی در سراسر جهان می خواهد تا با استفاده از تمام امکانات خود به پشتیبانی از مبارزات مردم ایران برای رعایت حقوق بشر، متوقف کردن اعدامها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی در ایران بپردازند.

گرامی باد خاطره و یاد همه ی دانشجویان و دانش آموزان جانباخته و فداکار سراسر ایران

پیروز باد مبارزات آزادیخواهانه ی مردم ایران

کنگره دوم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

14 و 15 آذر 1388 برابر 5 و 6 دسامبر 2009

 

انتشار از طرف:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

یکم دیماه 1388 برابر بیست و دوم دسامبر 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول