بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام کنگره ی ندا و سهراب

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

به

جبهه ملی ایران

هیأت رهبری، هیآت اجرائی و شورای مرکزی جبهه ملی ایران،

دومین کنگره جبهه ملی ایران در خارج از کشور بهترین آرزوهای خود را برای موفقیت شما در پیشبرد هدف های والای جبهه ملی ایران ابراز میدارد.

جبهه ملی ایران، سازمان ملی و بزرگی که دکتر مصدق، رهبر نهضت ملی ایران بنا نهاد، در شصت سال زندگی سیاسی خود همواره سربلند و پایگاه مورد اعتمادی برای آزادی و دمکراسی در ایران بوده است.

نام مصدق و سازمانی که او بنا نهاد، جبهه ملی ایران، برای رهروان نهضت ملی ایران افتخار آفرین است و همواره در تاریخ مبارزات ملی ایران خواهد ماند.

نهضت ملی با رهنمون های مرد بزرگ تاریخ ایران شخصیت های ممتاز و برجسته ای را در خود پرورش داد که از منزه ترین و میهن دوست ترین فرزندان این مملکت و اسباب افتخار ما گردیده اند.

امروزه مشاهده میکنیم که مبارزات بزرگ مردم ما در تحقق آزادی و دمکراسی درایران در امتداد هدفهای نهضت ملی ایران به پیش میرود و نقش مبارزات دوران حکومت ملی و ادامه مقاومت و مبارزات مردم برای بازیابی آنچه ازدست دادند، در مبارزات امروز مردم بخوبی آشکار است. و بدون شک پیگیری رهروان نهضت ملی در ادامه راه مصدق در این شکل گیری ملی مبارزه تأثیری اساسی داشته است. 

مبارزه امروز شما در شرایط اختناق و دوران تاریکی از تاریخ سیاسی کشور بسیار دشوار و همراه مشکلاتی فراوان است. ما از اینکه شما در این شرایط دشوار و نا هموار سخت ایستاده اید و نظر و خواسته های بحق خود را صریح و دلیرانه بیان میدارید سرافرازیم. جبهه ملی که با ایستادگی در برابر "قانون قصاص"، حتی بقیمت سرکوب شدید سازمان و آواره کوه و کمرشدن و بزندان و شکنجه کشیدن رهبرانش، بحکومت استبداد مذهبی "نه" گفت و مبارزه شان بویژه امروز که حتی "خودی" ها در چنبره استبداد بشدت گرفتارند، تحسین آمیز است. هرچند با محدودیت هائی که بر این سازمان تحمیل کرده اند، عملآ جبهه ملی را در محاصره و دور از تماس مستقیم با مردم و استفاده از روزنامه و هرگونه وسائل ارتباط جمعی دیگر را برای آن ممنوع نموده اند، باز شاهد آن هستیم که تصاویر بزرگ مصدق، بمنزله  پرچم آزادی و حکومت سکولار و شعار های آزادیخواهانه جبهه ملی ایران، در مبارزات سراسری مردم برای آزادی و دمکراسی در ایران چشمگیر است. میزان تاثیر مبارزان در میدان مبارزه همیشه تابع اراده آنان نیست و منطق خاص خود رادارد و ما باید در اجرای  نقشی که بر عهده ما می افتد همواره هشیار و آماده باشیم. وظیفه اساسی یک سازمان و یا یک فرد مبارز آنستکه هرگز از نقشی که در مبارزه برعهده اش می افتد سر بر نتابد.

مبارزات پیگیر مردم ایران چشم مردم جهان را بخود معطوف داشته است. نام ایران و ایرانی که با حضور مستبدین در قدرت و رواج نمونه هائی از جنایتکارانه ترین اعمال علیه مردم، دیگر مانند گذشته تابان نبود، امروزه بیکباره با مبارزات افتخارآفرین زنان و جوانان ایرانی مانند ستاره ای تابناک در آسمان آزادگان جهان گردیده اند، ما را قرین مباهات و سرافرازی در جهان نموده است. ما از این حرکت بزرگ ملی برای استقرار آزادی و دمکراسی در ایران، که الزامآ جدائی دین از ساختار حکومتی در آن حاکم است، با تمام قوا پشتیبانی میکنیم.

دست شما مبارزین جبهه ملی در درون کشور که در برابر استبداد و ارتجاع ایستاده و مقاومت میکنید را صمیمانه میفشاریم و بر مبارزات و مقاومت های بیدریغ شما ارج نهاده از آن پشتیبانی مینمائیم. ما به کوشش های خود در پشتیبانی از مجاهدات شما و مبارزات پیگیر مردم ایران برای آزادی این آب و خاک در برونمرز همچنان ادامه خواهیم داد، و اعتقاد داریم که  که زمان پیروزی مردم ایران چندان دور نیست.

پیروز باد مبارزات درخشان و افتخارآفرین مردم ایران، بخصوص زنان و جوانان برومند و مصمم در مبارزه برای برقراری آزادی و دمکراسی در ایران!

کنگره دوم سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

لس انجلس- 14 و 15 آذر 1388 برابر 5 و 6 دسامبر 2009

انتشار از طرف:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و هفتم آذر 1388 برابر هیجدهم دسامبر 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول