بازگشت به صفحه اول  
 
 

گزارش

د ومین کنگره ی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

)کنگره ندا و سهراب)

دومین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور طی روزهای شنبه تا یکشنبه چهاردهم تا پانزدهم آذر ماه 1388، برابر با پنجم تا ششم دسامبر 2009 با حضور نمایندگان و اعضاء اکثرا باسابقه جبهه ملی ایران، مقیم ایالات متحده ی آمریکا و اروپا در لس آنجلس برگزار گردید. این کنگره بپاس کشته شدگان جنبش دمکراسی مردم ایران در شش ماه اخیر نام ندا و سهراب را بر خود گذاشت. سالن اجلاس کنگره با پرچم سه رنگ شیر و خورشید، تصاویری از زنده یاد دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی ایران و شعارهای: «راه ما راه مصدق است» و «استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران است»، تزئین شده بود.

در اولین روز کنگره، پس از خیر مقدم یکی از اعضا هیات اجرائی به حاضرین، خواندن سرود ای ایران و بررسی اعتبارنامه ها جلسه رسمیت یافت. سپس خانم شهلا صمصامی باتفاق آراء به ریاست کنگره انتخاب گردید. نوبت به گزارش هیات اجرائی رسید و این هیات خلاصه ای از گزارش فعالیت های دو ساله سازمان و هیات اجرائی را بسمع حاضران رسانید. پس از آن از میان پیام های رسیده و در آغاز پیام رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران آقای ادیب برومند و رئیس هیاًت اجرائی و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران آقای دکتر حسین موسویان قرائت شد و بدنبال آن پیام های سازمان سوسیالیست های ایران، آقای ناصر انقطاع، یکی از فعالین جوان حزب ایران و پیام های دیگر به استماع کنگره رسید.

در مرحله بعد کنگره به شور و بحث در مورد وظایف جبهه ملی خارج از کشور در رابطه با جنبش  دمکراسی خواهی مردم ایران پرداخت و به پیشنهاد اعضای هیات اجرائی کنگره دو مصوبه زیر را به تصویب رساند:

الف – شرکت اعضای هیات اجرائی به عنوان عضو در شورای عالی منافی اساسنامه نبوده، مجاز است و

ب – هر یک از گروه ها یا احزاب ملی که مایل به همکاری با جبهه ملی است، میتواند پس از رای موافق اکثریت شورا با اعزام یک نماینده با حقوقی برابر سایر اعضا به عضویت شورای عالی این سازمان در آید.

پس از آن گزارش هیات اجرائی به رای گذاشته شد و پس از اینکه به اتفاق آرا مورد تأیید نمایندگان کنگره قرار گرفت، آقایان

مهندس کامبیز قائم مقام،

مهندس بهمن مبشری و

دکتر همایون مهمنش

مجددا بعنوان اعضا هیات آجرائی انتخاب شدند.

در اینجا کنگره وارد مرحله انتخاب اعضاء شورا شده، پس از معرفی کاندیداها و طرح سوال از آنان، اشخاص زیر را باتفاق آراء به عنوان اعضاء شورای عالی سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور انتخاب نمود:

خانم پری الفتی،

خانم شهلا صمصامی

و آقایان

دکتر حسین اشراقی،

کورش افطسی،

دکتر محمد اقتداری،

منوچهر تقوی بیات،

دکتر فضل اله روحانی،

دکتر عزیزاله کرملو،

حمید صدر،

دکتر باقر صمصامی،

مهندس کامبیز قائم مقام،

دکتر محسن قائم مقام،

مهندس بهمن مبشری،

دکتر محمد علی مهراسا،

دکتر همایون مهمنش،

مهندس دارا نیرویی و

حسین وصال.

در مرحله بعد به پیشنهاد رئیس کنگره کمیسیونی برای تهیه قطعنامه و پیام های کنگره تشکیل و قرار شد این کمیسیون نتیجه کار خود را به جلسه روز دوم کنگره ارائه دهد.

کنگره در روز دوم پس از شور در مورد طرح ارائه شده، قطعنامه ضمیمه را تصویب نمود و پس از اظهار نظر نمایندگان در مورد طرح های تهیه شده برای پیام ها کار خود را با موفقیت به پایان رساند.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و سوم آذر 1388 برابر چهاردهم دسامبر 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول