بازگشت به صفحه اول  
 
 

فراخوان

آنچه که طی چند روز اخیر از طرف علی خامنه ای و احمدی نژاد در یک دادگاه نمایشی تحت عنوان اعتراف متهمین به اجرای طرح «انقلابی مخملین» که از خارج هدایت شده، به نمایش گذاشته شد، حکایتی است مضحک از تزلزل و بی اطمینانی یک حکومت، حکومتی که فقط متکی بر اقلیتی کوچک میباشد. قیام یکپارچه مردم بر علیه دروغ، جناح خامنه ای احمدی نژاد را چنان سراسیمه کرد که جناح مزبور در صدد بر آمد به زور شکنجه و فشار بربعضی اعضا ستاد های انتخاباتی نامزدهای مخالف احمدی نژاد، جنبش اعتراضی مردم برای دمکراسی را از مسیر اصلی خود منحرف سازد.

پخش اعترافات فرمایشی در یک دادگاه مضحک با صحنه گردانی قاضي و دادستانی که هر دو در زمره فرمان بران ولی فقیه محسوب می شوند و شرکت خبرنگارانی از دو خبرگزاری دست آموز، پرده دیگری از این خیمه شب بازی «دمکراسی» در جمهوری اسلامی محسوب می شود. خیمه شب بازی که با هیچیک از موازین حقوقی و قانونی در دمکراسی های جهان قرابتی ندارد. براه انداختن این نمایش جدید بعد از افتضاحات مربوط به «انتخابات» نشان از اوج ناتوانی حكومتی دارد که حاضر است برای جلو گیری ازفرو پاشی خود کلیه موازين اخلاقي، ديني و انساني را زیر پا گذاشته تا جنبش مدنی ایران را به زانو در آورد.

کوس رسوائی جدید حکومت در سراسر جهان به صدا در آمده است. جهانیان که در این دو ماهه ناظر بر جنبش دمکراسی خواهانه و متمدنانه مردم ایران، بخصوص زنان، دانشجویان و جوانان این کشور بوده اند، می بینند که حکومت از یکطرف ادعا میکند دوسوم آراء مردم را بدست آورده و از طرف دیگر تاب تحمل کوچک ترین ابراز مخالفتی را ندارد و هر صدای اعتراضی را تحت عنوان اینکه گامی در جهت بر اندازی نرم و انقلاب مخملین است به شدت سرکوب می کند.

برملا شدن گوشه کوچکی از آنچه در سلولهاي مخوف بازداشتگاه کهریزک در این چهل روز رخ داده است و اینکه شكنجه گران حکومت حتی از خوردن آب، غذا، استنشاق هوا، داشتن كمترين آرامش و سكوت و خواب باز داشت شدگان جلوگیری کرده و عده ای از آنان را نیز زیر شکنجه به قتل رسانده اند، نشان میدهد که خامنه ای از هیچ اقدام سبعانه ای علیه مخالفین خود فروگذار نخواهد کرد. پرده بعدی این جنایات که اجرای آن احتمالا بعد از مراسیم تنفیذ رئیس جمهور خواهد بود و از هم اکنون زمزمه آن شروع شده است، میتواند دستگیری موسوی، کروبی، خاتمی و حتی رفسنجانی باشد. سوال این است که کی نوبت فعالین جامعه مدنی و دیگران خواهد رسید؟

امروز احمدی نژاد با پشتیبانی کامل خامنه ای خود را با ملت رودررو کرده است. ملتی که بپا خاسته و متحد عمل میکند. در چنین شرایطی ضروری است که این اتحاد حفظ شود. از طرف دیگر همه میدانند که طرفداران نهضت ملی ایران تنها راه استقرار، آزادی و دموکراسی در ایران را جدائی کامل دیانت از حکومت میدانند و از همان خواست "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" که در تظاهرات اخیر شنیده شده، پشتیبانی میکنند. اما پشتیبانی از یک حرکت آرام و منطقی بسوی تحقق خواست "استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی" ایجاب می کند که مشکلات سیاسی در فضائی آزاد، آرام و دموکراتیک به بحث گذاشته شود. در شرایط کنونی مقابله متحدانه با حکومت خامنه ای احمدی نژاد در دستور کار قرار دارد.

بر این اساس سکوت در برابر جنایت برنامه ریزی شده این حکومت که در اصل جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران را هدف گرفته است جایز نیست. هموطنان ما در خارج از کشور در روز جهانی پشتیبانی از مبارزات مردم ایران برای رعایت حقوق بشر در ایران نشان دادند که قادرند در یک آکسیون مشترک و یکپارچه در سطح جهان بخش مهمی از وسائل ارتباط جمعی را بسیج کنند و وجدان جهانی را نسبت به فجایعی که در ایران در شرف وقوع است بیدارتر کنند. اکنون نیز لازم است در اعتراض به دادگاههای نمایشی و فرمایشی مجددا از هر طریقی که صلاح میدانند (تظاهرات، اعتصاب غذا و دیگر اقدامات اعتراضی) دست به اقدامی مشترک زنند تا به خامنه ای و اعوان و انصار او نشان داده شود که به اندازه کافی رسوای عالم و آدم شده اند و نتیجتا هر قدم دیگری که علیه ملت بردارند، تنها نابودی خود را محتمل ترساخته اند. چنین اقدامی آن حد اقلی است که ایرانیان مقیم خارج به جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران در داخل مدیونند.

پس حکومت ذلیل و ناتوان خامنه ای، احمدی نژاد را با صدای بلند مورد خطاب قرار دهیم و فریاد بزنیم:

«بترسید، بترسید ما همه با هم هستیم!»

 

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

11 مرداد 1388 برابر دوم اوت 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 

 
 
بازگشت به صفحه اول