بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

مبارزات مردم علیه کودتای خامنه ای – احمدی نژاد ادامه دارد!

علی رغم آزاد نبودن انتخابات و با وجود اینکه در جمهوری اسلامی انتخاب فقط بین افراد مورد اعتماد نظام ممکن است، دهها ملیون تن از مردم ایران و بویژه جوانان، برای نجات کشور از بحران سیاسی و اقتصادی، "نه" گفتن به حکومت احمدی نژاد و ولی فقیه، علی خامنه ای، در انتخابات 22 خرداد جمهوری اسلامی با آرامی و بدور از هرگونه خشونت شرکت کردند.

هنوز رای گیری ها کاملا پایان نیافته بود که نتایج آرا از طرف دو خبرگزاری نزدیک به دولت انتشار یافت. به عبارت دیگر این نتایج از قبل برای دولت و مراجع نزدیک به آن روشن بود. آراء مناطق مختلف کشور مشخص نشد و سی میلیون رای اولیه با سرعتی بیسابقه از طرف مقام دولتی اعلام شد. بدین ترتیب 24 میلیون رای، یعنی 7 میلیون رای حتی بیشتر از انتخابات پر تقلب سال 1384 به نفع احمدی نژاد اعلام شد، حال آنکه همه میدانستند که شرکت حداکثری مردم در این انتخابات برای "نه" گفتن به او بوده است. هنگامی که علی خامنه ای حتی قبل از تائید نتایج انتخابات از طرف شورای نگهبان، آراء اعلام شده را تائید و  معترضین را متهم نمود که با تحریکات بدخواهانه در تلاشند تا "شیرینی" "مشارکت وسیع" و "رای 24 میلیونی" احمدی نژاد را از "کام ملت بزدایند"، برای مردم کاملا مشخص شد که حاکمیت براساس یک برنامه طراحی شده قبلی دست به کودتا علیه آراء آنان و فریبی بزرگ زده است.

مردم در شهرهای کشور دست به تظاهرات زدند و با شعار "مرگ بر دیکتاتور"، به افشاء کودتا پرداختند. این مبارزات علی رغم سرکوب توسط قوای انتظامی و زخمی شدن افراد زیادی ادامه یافت. طی روزهای گذشته عده زیادی از تظاهر کنندگان و ده ها تن از فعالان سیاسی دستگیر شده اند.

حکومت کودتا با وجود حمله متداوم نیروهای لباس شخصی و انتظامی به دانشگاهها، و بخشونت کشیدن تظاهرات در سراسر ایران و تهدید مردم، بویژه ممنوعیت تجمع از طرف وزارت کشور و قطع وسائل ارتباطی نتوانست مانع حضور میلیونی مردم در اعتراضات بعدی شود.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور همواره هر گونه دیکتاتوری، از جمله دیکتاتوری ولی فقیه را مردود دانسته و بر لزوم جدائی دین از حکومت تاکید داشته است. ما همواره دفاع از حقوق و آزادی های کلیه زندانیان سیاسی را در دستور کار خود داشته ایم. در این شرائط که مبارزه علیه دیکتاتوری ادامه دارد، با تمام قوا از هموطنان بی پناهمان که آماج ضرب و جرح بیرحمانه حکومت کودتا قرار گرفته اند پشتیبانی کرده، خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان میباشیم. از سایر هموطنان عزیز نیز میخواهیم که با شرکت در اعتراضات آرام و مدنی از اهداف این حرکت مردمی برای نائل آمدن به دمکراسی پشتیبانی کنند. همزمان با تظاهرات گسترده مردم در ایران، ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز به پشتیبانی از هموطنان در ایران، تظاهرات متعددی برگزار نمودند.

ما به کشورهای خارجی و مراجع بین المللی اعلام میداریم که احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست و هر نوع به رسمیت شناختن دولت او به معنای تنها گذاشتن مردم برای دست یافتن به دموکراسی است. همچنین اعلام میداریم که تنها راه آرام شدن جامعه، گردن گذاشتن بدون چون و چرای حکومت به آراء واقعی مردم و انجام یک انتخابات آزاد تحت نظر مراجع بین المللی میباشد.

 

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

25 خرداد 1388 برابر 15 ژوئن 2009

 

 
 
بازگشت به صفحه اول