بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

اعلام پشتیبانی از جبهه ملی ایران

در داخل کشور

اخیرا عده ای که هویت آنان بر ما معلوم نیست طی نوشته ای با امضا "جمعی از هواداران جبهه ملی ایران در خارج" با درج مطالبی سراسر توهین آمیز به نشر اکاذیب علیه جبهه ملی ایران و تهدید خوشنام ترین و محبوب ترین چهره های این سازمان و رهبری آن در انترنت پرداخته و در همین نوشته خود نشان داده اند که بر خلاف ادعایشان، نه تنها "هوادار" جبهه ملی ایران نیستند، بلکه آنها را نمیتوان حتی از منتقدین یا مخالفین سیاسی این سازمان دانست و در یک کلام، آنها را باید در میان دشمنان نهضت پر افتخار ملی و جبهه ملی ایران جستجو نمود.

زهرپاشی و تفرقه افکنی های چنین گروه هائی متاسفانه امروزه از پشتیبانی بعضی عناصر در دستگاه های ارتباط جمعی برخوردار شده است که اینجا و آنجا در لباس "خیر خواهی برای جبهه ملی ایران" و "دایه مهربانتر از مادر" ظاهر میشوند. دشمنی این عناصر با نهضت ملی برای مبارزین شناخته شده است و حملات آنان تنها چهره واقعی شان را بیشتر از پیش آشکار میسازد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج ازکشور اینگونه زهرپاشی و تفرقه افکنی ها را محکوم می کند و پشتیبانی کامل و بیدریغ خود را از جبهه ملی ایران و ارگانهای آن اعلام میدارد.

 

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و سوم اردیبهشت 1388 برابر سیزدهم مه 2009

 
 
بازگشت به صفحه اول