بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

حمله به مراسم اول ماه مه و دستگیری عده ای از شرکت کنندگان در آن را محکوم نموده، خواستار آزادی فوری و بدون شرط دستگیر شدگان میباشیم!

نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در روز 11 اردیبهشت (اول ماه مه) در پارک لاله تهران به صفوف مسالمت آمیز شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کار، وحشیانه حمله بردند، عده ای از آنان را مجروح و نزدیک به صد و پنجاه تن را دستگیر نمودند. خشونت بی پرده دستگاه در این یورش، نشانه سراسیمگی و وحشت استبداد دینی از پیوستن فعالان گروه های اجتماعی مانند زنان، دانشجویان و جوانان به صفوف مبارزات کارگران و گسترش مقاومت سراسری علیه استبداد میباشد. این یورش بار دیگر نشان میدهد که حکومت در صدد است با همه امکانات از همبستگی مبارزان جنبش مدنی، اعتراضات مشترک و تبدیل آن به یک جنبش وسیع مدنی، جلوگیری نماید.

فعالین گروه های اجتماعی میدانند که کوشش برای تحقق خواست های گروهی، صنفی و سندیکائی بدون برخورداری از آزادی و حقوق مدنی به نتایج دلخواه نمیرسد و آنها راهی ندارند جز آنکه بخش مهمی از توان خود را صرف مبارزه برای کسب آزادی و حقوق مدنی خود نمایند. نتیجه آنکه، این کوششها بخش مهمی از مبارزات کل جامعه برای تحقق آزادی و دموکراسی در کشور میباشند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور پشتیبانی همه جانبه خود را از مبارزات به حق همه ی گروه های اجتماعی که برای تحقق حقوق اجتماعی و مدنی خود مبارزه مینمایند اعلام میدارد.  ما جلوگیری از برگزاری مراسم اول ماه مه و همچنین ضرب و شتم و دستگیری شرکت کنندگان در این مراسم و فعالان مدنی را شدیدا محکوم نموده، خواهان آزادی فوری کلیه دستگیر شدگان دربند هستیم.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

چهاردهم اردیبهشت 1388 برابر چهارم ماه مه 2009

 

 
 
بازگشت به صفحه اول