بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

تسلیت

درگذشت نا بهنگام خانم عصمت امیری، همسر آقای بهزاد امیری، از فعالین ملی در هند را به آن خانواده محترم تسلیت گفته، برای بازماندگان ایشان آرزوی صبر و بردباری داریم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

پانزدهم اردیبهشت 1388 برابر پنجم مه 2009

 

 
 
بازگشت به صفحه اول