بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

تسلیت بمناسبت درگذشت دکتر عبدالحسین بهروان

درگذشت دکتر عبدالحسین بهروان، از طرفداران دکتر محمد مصدق، فعال جبهه ملی ایران در اروپا و مبارز راه آزادی را به خانواده و کلیه دوستان ایشان تسلیت میگوئیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

پنجم اردیبهشت 1388 برابر بیست و پنجم آوریل 2009

 

 
 
بازگشت به صفحه اول