بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

 به

کنگره يازدهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

دوستان عزیز!

اعضا محترم کنگره!

برگزاری کنگره یازدهم سازمانتان را به شما و همگی کوشندگان آن صمیمانه تهنیت می گوئیم و امیدواریم که این نشست در انجام وظائفی که بر عهده گرفته موفق باشد. در اینجا لازم است از دعوتی که برای حضور نمایندگان سازمان ما در این کنگره بعمل آورده اید صمیمانه تشکر کنیم.

تاکید بر دموکراسی، حقوق بشر و جدائی دین از حکومت، همانطور که در اسناد پیشنهادی به کنگره شما بوضوح انعکاس یافته، به ما این نوید را می دهد که سازمان شما هم اکنون در حال انطباق برنامه دراز مدت و کوتاه مدت خود با خواست ها و ضرورتهای مبرم جامعه می باشد.

دو حکومت دیکتاتوری سابق و لاحق تمام کوشش خود را مصروف جلوگیری از فعالیت متشکل طرفداران دمکراسی نموده اند و به این خاطر مخالفین استبداد با مشکلات عدیده ای روبرو می باشند: در راس آنها نداشتن امکان ارتباط مستقیم با مردم در سطح وسیع و جلب پشتیبانی آنان قرار دارد. دور ماندن از اقشار وسیع مردم این خطر را در پی دارد که بدون آگاهی کامل از نیازهای مادی و معنوی آنها عمل کنیم و در تشخیص ضرورتها دچار اشتباه شویم. علاوه بر این، اهمیت تشکیلات سیاسی در مبارزه برای نهادینه کردن دموکراسی همچنان برای بخشی از روشنفکران ما آنطور که باید، مشخص نیست. در چنین شرائطی، درک اهمیت فعالیت سیاسی بصورت متشکل و کوشش در این زمینه نیازمند قدرت تشخیص، تداوم در مبارزه و استقامت است.

وقایع دهه های اخیر در ایران، عراق، افغانستان، زیمبابوه و غیره نشان میدهد که یک حکومت دیکتاتوری، دیگر صرفا به معنی سرکوب آزادیخواهان و مخالفین سیاسی نیست. امروز دیکتاتوری به معنی سرکوب قشرهای وسیع جامعه (مانند زنان، جوانان، کارگران، دانشجویان، اقلیت های مذهبی و قومی)، فقر، بیکاری، اقتصاد نابسامان، آوارگی، فساد، فقدان امنیت، بی عدالتی و بالاخره انزوای سیاسی، تحریم های بین المللی و جنگ های فاجعه بار است. هم به این جهت، دموکراسی و جدائی دین از حکومت، در کنار حفظ استقلال، تمامیت ارضی و مبارزه برای عدالت اجتماعی به خواست های استراتژیک آزادیخواهان ایران تبدیل شده است.  

امروز محک سنجش گروه های سیاسی علاوه بر اصول فکری آنان، درجه مسئولیت ایشان در ارائه راه حل برای رفع مشکلات جامعه، توان آنها برای حل مشکلات مردم و اعتقادشان به اهمیت جلب اعتماد و پشتیبانی مردم است. در سی سال گذشته سیاست های جمهوری اسلامی نقش مخربانه ای در جدا کردن بخش هائی از اپوزیسیون و سرکوب بخش های دیگر داشته است. در چنین شرائطی کافی نیست یک گروه طرفدار دموکراسی به دنبال سیاست ها و اقداماتی برای پیشبرد اهداف خود باشد. چنین گروهی وظیفه دارد ضمن کوشش برای حفظ تشکیلات و اتحاد درونی خود، تحلیل هائی دقیق و واقع بینانه ای از شرائط، و ارائه راه های عملی برای غلبه بر مشکلات از طریق همکاری و اتحاد بر محور دموکراسی را نیز ارائه دهد. تحقق دموکراسی و حقوق بشر در ایران بدون همکاری موثر دموکرات های جامعه محتمل نیست. هدف چنین همکاری ایجاد نیروهائی است که برای استقرار دموکراسی و حقوق بشر میکوشند، پس از استقرار دموکراسی حافظ و حامی و پشتیبان آن باقی بمانند.

طرفداران دموکراسی امروز جمهوری را مناسب ترین شیوه اداره کشور میدانند، زیرا تاریخ معاصر ایران نشان داده که قرار گرفتن یک فرد در راس حکومت، چه ولی فقیه باشد و چه پادشاه، دیر یا زود به مانعی در راه تحقق دموکراسی تبدیل میشود. از وظائف مهم طرفداران دموکراسی همچنین تاکید بر این نکته است که دموکراسی هیچگونه قرابتی با ایده های غیر سکولار مانند دموکراسی دینی و یا سایر ایدئولوژی های بسته و جزمی ندارد و اینکه مبارزه برای دموکراسی مبارزه ای سیاسی و جدا از سلاح محوری و راه های خشونت آمیز مبارزه میباشد.

بار دیگر برای کنگره شما آرزوی موفقیت داریم و دست شما را میفشاریم.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

هجدهم فروردین 1388 برابر هفتم آوریل 2009

 

 
 
بازگشت به صفحه اول