بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

 

بستن دفتر کانون مدافعین حقوق بشر در ایران،

ادامه تجاوز آشکار بحقوق مردم ایران است!

روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر اطلاع داد که دفتر کانون در تهران روز یکشنبه 21 ماه دسامبر 2008 (اول دیماه 1387) توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بدون ارائه حکم قضائی پلمب شد. این کانون بهمت خانم شیرین عبادی و تنی چند از مدافعین حقوق بشر در تهران از سال 1379 بطور قانونی شروع بکار نمود و ساختمان آن با قسمتی ازجایزه صلح نوبل خانم شیرین عبادی ساخته شد. بسته شدن این نهاد حقوق بشر همراه با "کانون مشارکت برای پاکسازی مین" که در همان محل قرار داشت به تعطیل کشیده شد. انتشار این خبر در سراسر جهان مورد اعتراض بسیاری از سازمانها و گروههای حقوق بشر و نشریات عمده جهان گردید.

ما این رفتار غیرقانونی و خودسرانه جمهوری اسلامی را شدیدآ محکوم میکنیم. جمهوری اسلامی بعنوان یک حکومت خودکامه در سی سال گذشته همواره در جدال با آزادیخواهان و مدافعین حقوق بشر قرار داشته است. این حکومت که مشتی بی فرهنگ وغارتگر ثروت های ملی بر جایگاههای قدرت آن نشسته اند، تنها با سرکوب مردم میتواند به ادامه سود جوئی و حفظ قدرت خویش بپردازد.

مردم آزاده ایران دست از مقاومت بر نمیدارند. تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت های آن درافشای جنایات جمهوری اسلامی در سرکوب و زندان و اعدام هموطنان نمی توانست برای سردمداران جمهوری اسلامی قابل تحمل باشد. بخصوص در زمانی که اعدام جوانان بعناوین گوناگون مقام دوم را در میان سایر کشورهای متجاوز بحقوق مدنی مردم خود احراز کرده است.

جمهوری اسلامی در حالی کانون مدافعین حقوق بشر را می بندد که با آمارهای منتشره از جانب خودشان پنجاه در صد از مردم در زیر خط فقر زندگی میکنند. زندانهایشان محل زجر و شکنجه آزادیخواهان و اعدام جوانان مملکت است. سانسور بر تمام سطوح فرهنگی و سیاسی مملکت حکمفرماست. و خیمه شب بازی انتخاباتشان برای تشکیل مجالس فرمایشی و در نقش مهردار حکومتی برای مشروعیت بخشیدن به جنایات و غارتگری ها و ادامه سرکوب مردم در سی سال گذشته هر زمان با رنگ تازه ای ادامه یافته است.

سازمانهای حقوق بشری و روزنامه های کشورهای مختلف جهان پیش بینی میکنند که این اقدام غیر قانونی و خودسرانه حکومتی مطمئنآ شروع حمله سراسری و با نقشه برای مدافعین حقوق بشر است. و در این میان نقش خانم شیرین عبادی که با شهامت و پشتکاری بی سابقه تمام زندگی خود را برای دفاع از حقوق بشر در ایران نهاده است بسیار چشمگیر است و حاکمین تنگ نظر و فاسد ایران این رشادت و آزادگی را بر نمی تابند. ما نگران جان خانم شیرین عبادی و سایر مدافعین حقوق بشر در ایران هستیم. مردم ایران و جهان با یک مشت جنایتکارکه سابقه و پرونده جنایاتشان بر هیچکس در جهان پوشیده نیست مقابلند. حکومتی که برای بقای خود از هیچ جنایتی کوتاهی نکرده است و دستش بخون هزاران جوان ایران آغشته است.

ما از تمام نیروهای مترقی و آزادیخواه دعوت مینمائیم که برای دفاع از حقوق مدنی مدافعین حقوق بشر در ایران یک پارچه و در کنار هم عمل نمائیم و بقدر نیروی خود نگذاریم که فعالان حقوق بشر در ایران در چنگال بی ترحم جمهوری اسلامی نابود شوند و سازمانشان درهم شکسته شود.

پیروز باد مبارزات مردم ایران برای استقرار حکومت مردمی در ایران حکومتی که پایه هایش بر آزادی و دمکراسی استوار است.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

چهارم دیماه 1387 برابر 24 دسامبر 2008

 

 

 
 
بازگشت به صفحه اول