بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

 

16 آذر روز اعتراض دانشجویان بسلطه حکومت کودتا را گرامی داریم

 

از آن بالا سه قطره خون چکید/

تو که به چشم خودت دیدی/

تو که شاهد من بودی/...

صادق هدایت

دانشجویان ایران همواره در صف اول مبارزات مردم ایران برای کسب آزادی و دمکراسی پیشقدم بوده اند. روز شانزده آذر در این میان یادآور مبارزات دانشجویان دانشگاه در ایستادگی در برابر حکومت کودتا است. در این روز بود که حکومت کودتا برای درهم کوبیدن مقاومت دانشجویان، بیشرمانه و مسلحانه بکلاسهای درس دانشکده فنی دانشگاه تهران هجوم برد و سه تن از شایسته ترین جوانان ایران، احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی بزرگ نیا، دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران را در صحن دانشکده فنی در برابر دانشجویان، در خون خود غلطاند. دانشجویان دانشگاه در روز پیش از این فاجعه تظاهرات بزرگی برپا کرده بودند که مقارن با ورود نیکسون معاون ریاست جمهور امریکا بایران بود. در واقع نمایش پرشور و التهاب دانشجویان در این روز های پر درد و پر ماجرای مردم ایران، اعتراض و مقاومت سرسختانه در برابرحکومت کودتا بود که ضربه ای سهمگین به نهضت ملی ای زده بود، و همچنان مصادف بود با محاکمه دکتر مصدق در 17 آبان، و سر گرفتن قرارداد خائنانه کنسرسیوم نفت. جوانان تحصیل کرده ایران در برابر حکومت کودتا ایستادگی میکردند.

خشونت وحشیانه حکومت کودتا و بدنبال آن سالهای دیکتاتوری آریامهری، هرگز نتوانست اراده دانشجویان را در هم بکوبد. دانشجویان هرساله باحترام این مقاومت دلاورانه و خشمگین و در اعتراض به دیکتاتوری شاه، خاطر این روز را گرامی داشتند و آنرا روز دانشجو نام نهادند.

مبارزات دانشجویان در برابر استبداد همچنان ادامه دارد. دانشجویان قهرمان دانشگاههای ایران در برابر سلطه استبدادی ولایت فقیه نیز همچنان ایستاده اند و فاجعه 18 تیر 1378 گواه بر ایستادگی دانشجویان قهرمان ایران در برابر حکومت خودکامه استبداد مذهبی است.

ما که شاهد این فداکاری های دانشجویان ارجمند و مبارز ایرانیم، در این روز بزرگ و تاریخی بدانشجویان دانشگاههای ایران که همواره در صفوف مقدم نهضت ملی ایران جای داشته اند و برای آزادی و استقلال این آب و خاک از هیچ فداکاری دریغ نداشته اند، درود میفرستیم و موفقیت ایشانرا در خدمت بمردم ایران آرزو داریم.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

پانزدهم آذرماه 1387 برابر پنجم دسامبر 2008  

 

 

 
 
بازگشت به صفحه اول