بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

پیام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا:

توان بالای دموکراسی در تحول و پیشرفت

سیاست های نادرست پرزیدنت جرج دبلیو بوش و حمله نظامی آمریکا به عراق پس از فاجعه تروریستی 11 سپتامبر 2001 درنیویورک سبب گردید که قریب یک میلیون عراقی و چند هزار جوان آمریکائی جان خود را از دست بدهند و هزاران معلول و میلیون ها نفر عراقی آواره بر جای بمانند؛ فاجعه ای که همچنان ادامه دارد. بی توجهی آمریکا و جرج بوش به اهمیت نزاع اسرائیل و فلسطینی ها و نادیده گرفتن آن بعنوان مهمترین گره حل مسائل خاور میانه زمینه گسترش نارضائی ها در منطقه و آتش افروز حوادث ناگوار در دورترین نقاط مسلمان نشین جهان گردید. باز گزاردن دست اسرائیل در تجاوزات بیشتر به حقوق مردم فلسطین و عکس العمل های تروریستی در برابر آن که بی رحمانه خون بی گناهان را بزمین میریخت فاجعه را مصیبت بارتر ساخت. سیاست های جرج بوش خسارات کم نظیری به اقتصاد آمریکا زد، اما بی اعتنائی او به اهمیت صلح در خاورمیانه، رعایت حقوق بشر، قوانین بین المللی و حفظ محیط زیست، ضررهای معنوی عمده ای به آمریکا وارد نمود و دموکراسی آن را در میان جهانیان بی اعتبار ساخت.

مهمترین پیام انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا قدرت دموکراسی ها در تحول و پیشرفت جامعه است. انتخاب یک سیاهپوست برای اولین بار در راس پر قدرت ترین حکومت دنیا نشان میدهد که مردم در دموکراسی ها میتوانند بدون هرگونه خشونتی، به تغییر و تحول بزرگی دست یابند. این واقعه نشان داد که مردم قابلیت آن را دارند که مسائل را، ولو پیچیده، درک نمایند و عوامفریبان را بشناسند. فرزانگان و نیروهای معتدل و دوراندیش جامعه اگر به کمک سازماندهی مناسب با احتیاجات زمان با مردم ارتباط بر قرار کنند، مشکلات را با آنان در میان گذارند و پشتیبانی آنان را جلب کنند، پیروز خواهند شد.

اینکه اوباما تا چه حد بتواند یا بگذارند انتظاراتی که مردم آمریکا و مردم جهان از او دارند را برآورده کند، آینده معلوم خواهد کرد. و هنوز تاثیر سیاست های او در روابط بین المللی نامعلوم است، اما شک نیست که انتخاب او تاریخساز بود و دنیا را تکان داد و شادی مردم در سراسر جهان بازتاب این واقعیت بود که سخنان اوباما بر دلشان نشسته بود و پیروزی و انتخاب او پایان سیاست های خطرناک حکومت کنونی امریکا را بشارت میداد. این واقعه بزرگ جهانی یکبار دیگر نشان داد که هرگاه مردم بطور جدی به کاری برخیزند هیچ مانعی نمیتواند بر انجام آن سد ببندد.

رشد تفکر دموکراسی در میان مردم جهان عامل مهمی در کوتاه کردن عمر هرگونه دیکتاتوری از جمله جمهوری اسلامی ایران است. این رشد همراه با منطقی تر شدن جو سیاسی، فشار برای رعایت قوانین حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نیز افزایش خواهد داد. علاوه بر اینها اگر حکومت اوباما آنطور که انتظار میرود، سیاسی تر از حکومت گذشته عمل کند، جمهوری اسلامی نخواهد توانست به اقدامات تنش آمیز و بحران سازی های دائمی خود در ایران و منطقه مانند گذشته ادامه دهد. مردم ایران هم میتوانند یقین داشته باشند که اگر مصممانه و با اتحادی منطقی به کوشش های خود برای پایان دادن به سیستم دیکتاتوری و برقراری دموکراسی ادامه دهند همواره از پشتیبانی معنوی همه مردم آگاه جهان برخوردار خواهند بود.

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیستم آبانماه 1387 برابر دهم نوامبر 2008

 
 
بازگشت به صفحه اول