بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

کودتای 28 مرداد 1332

 عامل اساسی بن بست شکوفائی دمکراسی و استقلال در ایران!

از کودتای 28 مرداد سال 1332 تا امروز پنجاه و پنج سال می گذرد و مصدقی های اصیل از تکرار این امر خسته نمی شوند که مسبب اصلی عقب ماندگی سیاسی در جامعه ما چنین فاجعه ای بوده است. ما براین پنداریم که اگر جامعه ما امروزه درگیر مصائبی است که فقط در برخی از کشورهای عقب مانده آثار و شواهد آن دیده می شود منشا اصلی آن کودتای نظامی است که در ایران با ساقط کردن حکومت ملی دکتر محمد مصدق ببار آمد.

در دورانی که حکومت ملی مصمم شده بود با اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی کردن صنایع نفت کشور را به تدریج از ورطه یک جامعه استبداد زده و عقب مانده خارج ساخته و آنرا به سوی جامعه ای متمدن و مدرن که متکی بر قانون اساسی، دمکراسی و استقلال باشد، سوق دهد، کودتای نظامی که با نقشه و کمک کشورهای آمریکا و انگلیس و همدستان داخلی آنها علیه حکومت قانونی مصدق انجام پذیرفت، یکباره این روند را از هم گسیخت و جامعه ما را با مصیبتی مواجه ساخت که حکومت اسلامی یکی از ثمرات فاجعه آمیز آن به شمار می رود.

مردم ایران این شکست سیاسی اجتماعی را هرگز از یاد نبردند. استقبال مجدد از اندیشه و راه مصدق و بالا بردن عکس های او در هر فرصتی که دست داده است، چه از سوی جوانان در دانشگاه و چه از جانب مردم در بزرگداشت باشکوه مصدق گویای این حقیقت و این واقعیت بوده است. انتظار باطلی خواهد بود که روشنفکران راستین جامعه و بالطبع هواداران اندیشه و راه مصدق، پرونده بیست و هشت مرداد را ناگهان مختومه بخوانند و آنرا برای تحقیقات تاریخی به استادان این رشته ارجاع نمایند.

ما معتقدیم تا زمانی که مسئولیت تاریخی این فاجعه در سطح بین المللی و نیز از سوی بازماندگان رژیم دیکتاتوری شاه بطور روشن و بدون لاپوشانی پذیرفته نشود، این خطر هست که حتی در صورت نائل شدن به حاکمیت ملی، دمکراسی و حاکمیت قانون این فاجعه به شکلی دیگر تکرار شود. این بحث زمانی از حوزه سیاسی به حوزه تحقیق برده میشود که یک دمکراسی پایدار متکی بر قانون و حقوق بشر در ایران استقرار یافته باشد و نیروهای مخالف دمکراسی نیر دیگر توان و امکان آنرا نداشته باشند که در موجودیت چنین حکومتی تزلزلی ایجاد نمایند.

پیروز باد مبارزه مردم ایران برای استقرار حکومت دموکراسی و مردمسالاری در ایران!

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

شنبه 26 مرداد 1387 برابر 16 اوت 2008

 

 
 
بازگشت به صفحه اول