بازگشت به صفحه اول  
 
 

انتقام دولت از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر

دادگاه تجدید نظر استان تهران، سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری را به ترتیب به ۳۰ ماه، ۲۶ ماه و ۲۲ ماه حبس محکوم کرد. این محکومیت هنگامی صورت میگیرد که دادگاه بدوی، دانشجویان نامبرده را به علت نداشتن مدارک کافی از اتهامات وارده تبرئه کرده و حکم به آزادی آنان داده‌بود، به نحوی که انتظار آزادی این دانشجویان میرفت.

در زمان بازداشت، ضرب و شتم احسان منصوری توسط ماموران منجر به شکستگی کتف وی شده بود و آنان برای گرفتن اعتراف آزار و شکنجه شده بودند. بدین ترتیب دولت نهم و در کل جمهوری اسلامی با دستگیری ده ها دانشجو و شکنجه های روحی و روانی، محروم کردن عده ای از آنان از تحصیل و صدور حکم زندان علیه این سه دانشجو، از دانشجویان امیر کبیر که به دیدار احمدی نژاد از این دانشگاه در آذرماه 1385 اعتراض کرده، به علامت اعتراض عکس های او را در مقابل دوربین ها وارونه گرفته و علیه او شعار داده بودند، انتقام میگیرد.

جبهه ملی ایران در خارج از کشور ضمن محکوم کردن احکام یاد شده اعلام میدارد که اعتراض به حضور نمایندگان دیکتاتوری در صحنه دانشگاه از سنت های مبارزاتی دانشجویان دانشگاه های ایران بوده و آنها مکررا نشان داده اند که زندان، شکنجه و حتی مرگ و اعدام نمیتواند آنان را از مبارزه برای استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و خواسته های صنفی خود باز دارد. جنبش دانشجویی ایران علاوه بر آنکه خود یک جنبش پرتحرک مدنی است امروز به حلقه ارتباطی جنبش زنان، کارگران و معلمان نیز تبدیل شده است. چنین ارتباطی میتواند علاوه بر یاری رسانی به تبادل تجربیات و نوآوری هائی، مانند شیوه های روشنگری و ارتباط گسترده کامپین یک میلیون امضا، میان بخش های مختلف انجامیده، به اعتلای جنبش در مجموع یاری رساند.

هیات اجرائی سازمانهای چبهه ملی ایران در خارج از کشور

سی ام فروردين 1387 برابر هيجدهم آوريل 2008

 
 
بازگشت به صفحه اول