بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام  کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

به مردم شرافتمند، بویژه جوانان ایران

پیکار برای آزادی و رهائی از سلطه نظام ولایت فقیه در درون و برون کشور ادامه دارد. پیشینیان ما صد سال پیش با انقلاب مشروطه، آمادگی زمینه اجتماعی ایران را برای فرا رفتن از استبداد و سنت، به آزادی و مدرنیست نشان دادند. این سفر پرمخاطره در مسیر پرپیچ و خم خود هرچند همواره با موانع و مشکلات گوناگون روبرو بوده، اما همیشه راه خود را به جلو باز کرده و برنامه آزادیخواهی را زنده و شاداب نگه داشته است. دستاوردهای پیکار آزادیخواهی ملت ایران در صد سال گذشته برخلاف تصور کسانی که آنرا  کم میانگارند بسی والا و شگرف است. کشور ما در صد سال پیش دارای قانون اساسی و مجلس شورایملی شد. مردم شاه مستبد قاجار را از مملکت راندند و همینکه کابوس دیکتاتوری رضا شاه با آمدن متفقین برداشته شد پیکار آزادیخواهی در جامه نهضت ملی چنان اوج گرفت که در یک فرصت کوتاه ده دوازده ساله از یکطرف مهمترین ثروت ملی یعنی صنایع نفت را از چنگ بزرگترین قدرت استعماری روز بدر آورد و سرمشق دیگر کشورهای خاورمیانه شد و از طرف دیگر نیروها و نهادهای ضد آزادی و ضد ملی و از آنجمله دربار را بهمه شناساند تا اینکه شاهی که تا سه دهه بعد هنوز میخواست حکومت کند نه سلطنت، همراه با کل دستگاه سلطنت به زیر کشیده شد.

تاسیس جمهوری اسلامی و دخالت دین در حکومت با سوء استفاده از اعتقادات دینی مردم و ماجراجوئی های آن از جمله گروگانگیری و جنگ هشت ساله ضربه های سختی بر پیکار آزادیخواهی وارد ساخت و اساسا قصد ریشه کن کردن آنرا داشت اما این ریشه عمیق تر و گسترده تر از آن در سراسر خاک کشور ما دویده بود. با همه زندانها و اعدامها و فتواها و آدم ربائی ها و آدم کشی ها نتوانستند صدای اعتراض و فریادهای آزادی خواهی را خفه کنند.

اکنون رژیم زور و سرکوب نه تنها آزادی های فردی و اجتماعی مردم را لگدمال میکند و جو اختناق را حاکم میسازد بلکه باعث مشکلات عمده دیگری است که برخی از آنان فوریت ویژه دارند:

-        درصد بالای بیکاری، نا امیدی و اتلاف زندگی جوانان، شیوع گسترده اعتیاد و فرار مغزها همچنان ادامه دارد. هر ساله صدها هزار تن از جوانان به نیروی کار کشور اضافه میشوند. حکومت در عوض بهتر نمودن اوضاع اقتصادی، بالا بردن تولید، فرصت های شغلی و بهبود امکانات آموزشی با سیاست های نابخردانه خود باعث رشد فوق العاده تورم، کاهش تولید و بیکاری گسترده گردیده است. پاسخ رژیم به جوانانی که خواهان امکان تفریح، سرور و نشاط، تجدید قوا و آینده ای بهتر هستند، دستگیری، توهین و آزار است. همچنین جوانانی که به وضع موجود و فقدان آزادی ها اعتراض می کنند، در عوض توجه به نیازهایشان، با دستگیری، محرومیت از تحصیل و شکنجه های جسمی و روانی روبرو میشوند. آنها امکان تکامل و تعالی به سوی آینده ای روشن را برای خود نمی بینند و ناامیدی و کوشش برای فرار از وضع موجود به شدت در میان آنان رواج دارد.

-        گرانی و تورم فزاینده گذران زندگی حداقل را برای طبقات متوسط و پائین مشکل ساخته است. این در حالی است که در آمد نفت با افزایش قیمت آن نزدیک به دو برابر شده است. اگر تنش های بین المللی بویژه با آمریکا کاهش نیابد فشارهای اقتصادی بیشتر بر ایران از طریق مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر وخامت اوضاع خواهد افزود.

-        مساله ایجاد تنش در روابط بین المللی بویژه با آمریکا اهمیت فوق العاده دارد زیرا میتواند بسادگی زمینه ساز عملیات نظامی و جنگ علیه ایران گردد. حکومت اسلامی با عملی کردن مساله هسته ای بعنوان "حق مسلم ملی ما" میخواست خود را در صف ملت جا بزند در حالیکه تاسیسات و عملیات اتمی چه در زمان محمد رضا شاه و چه در حکومت اسلامی بدون هیچگونه اطلاع و فرصت بحث و بررسی در خوب و بد و چگونگی آن از جانب ملت ایران فقط با تصمیم حکومت بعمل در آمد و بنابراین "حق مسلم آنها" باید باشد. آنچه حق مسلم ملی ماست زندگی در کشوری است بدون جنگ و بمباران و موشک و مرگ و ویرانی. حتی اگر مساله هسته ای مورد پذیرش ملی هم قرار میگرفت ارزش کشاندن کشور به لبه پرتگاه جنگ را نمیداشت. پافشاری حکومت اسلامی بر ادامه باروری اورانیوم متضمن دو خطر برای ایران است. اولی صدور قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به نوبت هرچند ماه یکی پس از دیگری تنظیم میشود و محدودیتهای اقتصادی بیشتری بر ایران تحمیل میگردد و در نتیجه با تشدید تورم و گرانی زندگی طبقات پائین تر را سخت تر میکند. دومی خطر عملیات نظامی و جنگ است که میتواند عمدی یا حتی تصادفی پیش بیاید. بمباران مراکز اتمی و عملیات نظامی علیه مراکز نظامی ایران بارها از طرف آمریکا و اسرائیل مطرح شده ست. آنچه مسلم است اینستکه پاسخ به هرگونه عملیات نظامی خود باعث عملیات بیشتر و بالا گرفتن درگیری خواهد بود. بطوریکه هیچ ضمانتی برای محدود ماندن عملیات نمیتوان داشت. حکومت ایران وظیفه دارد برای حفاظت مردم و کشور در برابر احتمال خطر جنگ باروری اورانیوم را متوقف کند و تنش و ستیزه جوئی در روابط بین المللی را کاهش دهد.

-        انتخابات اسفند ماه مجلس نهم فقط نامی از انتخابات دارد. بدون هیچگونه معنای واقعی. انتخابات واقعی مستلزم زمینه قبلی است که در آن آزادیهای اساسی مانند آزادی اندیشه، بیان، مطبوعات، احزاب و جمعیت ها، آزادی و حق نظارت بر اعمال حکومت و حق حسابرسی و غیره وجود داشته باشد، نه مانند "انتخاباتی" که در کشور ما در شرائط اختناق وسرکوب صورت میگیرد. پیکار آزادی خواهی در نهایت برای رسیدن به این انتخابات واقعی و آزاد است. انتخابات آزاد از طرفی وجود و تحقق آزادی های اساسی مردم را مفروض میدارد و از طرف دیگر وسیله ای است برای شرکت فعال مردم در اداره امور مملکت از مجرای نمایندگان مورد اعتماد خود که برای منافع ملی  موکلین خود کار میکنند و کلیه امور مملکت را تحت نظارت و بازرسی خود دارند و هیچ مقام و دستگاهی از دائره این نظارت و حسابرسی بیرون نیست. اظهار نظر و فعالیت موافق یا مخالف در مورد هر امری که مربوط به مملکت است حق هر فرد و گروه و حزب است و هر مقام و دستگاه دولتی مسئول پذیرش حسابرسی و نظارت است.

در انتخابات جمهوری اسلامی آزادی های اساسی وجود ندارد که از آن زمینه انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان آزاد در آیند. حق انتخاب شدن از بسیاری گرفته شده است و حتی کاندیداهائی که از همین زمینه اختناق هم در آمده اند بحال خود نمیمانند بلکه به قیچی بازرس وزارت کشور و اطلاعات و به چاقوی شورای نگهبان سپرده میشوند. در انتخابات وسیعا تقلب میشود و بالاخره "مجلسی" هم که در آخر از آن در می آید باید مطیع حکم حکومتی ولی فقیه و وابسته به توافق شورای نگهبان باشد. چنین نمایشی در خور شان مردمی که بیش از یک قرن سابقه پیکار آزادی خواهی دارند نیست.

انتشار از:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

29 بهمن 1386 برابر 18 فوریه 2008

 
 
 
بازگشت به صفحه اول