بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام  کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

به دانشجویان آزاده دانشگاههای ایران

 "دخترانمان را، پسرانمان را ربوده اند

چهره شان را

صداشان را نمی بينيم، نمی شنويم.

. . .

جويای دانش بودند، گم شده اند

گرمای آتش بودند، خاکستر شده اند".

سيمين بهبهانی

پیامی است که از دل برآید و بر دل نشیند.

درود به شما دانشجویان آزاده دانشگاههای ایران، که عرصه را بر مستبدان حکومتگر چنان تنگ کرده اید که دیگر جرات حضور در جلسات شما را ندارند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور با علاقه فراوان مبارزات شما را دنبال میکنند.

در میان بنیان گذاران ما کسانی هستند که خود شاهد جنایات رژیم گذشته نسبت به دانشجویان و دانشگاهیان بوده اند و کشتار دانشجویان در 16 آذر 1332 و حمله بدانشگاه را در دهه 40 از نزدیک مشاهده کرده اند، و در پایه گذاری سازمانهای دانشجویی در داخل و خارج از کشور (کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی) و مبارزات دانشجوئی تا سقوط دیکتاتوری شاه شرکت فعال داشته اند.

ما از جنایات رژیم چمهوری اسلامی در طول حیات خود نسبت بدانشچویان و دانشگاهیان ایران آگاهیم. نبرد این رژیم با دانشگاهیان نبرد جهل و نادانی با علم و دانش است، مبارزه بین تفکر خرافاتی و عقب مانده وتفکر پویا و سازنده است، و نبردی است که از صدر مشروطیت تا کنون در مملکت ما ادامه داشته است.

مرتجعان از ابتدا قصد داشتند دانشگاه را به حوزه و دانشجو را به طلبه تبدیل کنند و چون شکست خورده اند،بر مسند و ریاست دانشگاهها آخوندهای مرتجع را نشانده اند و استادان روشنفکر دانشگاهها را خانه نشین کرده اند، و بالاخره با بوجود آوردن سازمانهای دانشجویی وابسته بخود چماقداران حزب الله را در مقابل دانشجویان آزاده قرار داده اند.

پس از حادثه 18 تیر 78 و جنایاتی که در طول آن انجام گرفت، سران نظام جمهوری اسلامی دریافتند که جنبش دانشجویی ایران دو باره جایگاه شایسته خویش را در کنار مردم پیدا نموده است و از آن زمان کمر به نابودی تشکلهای دانشجویی و جنبش دانشجویی ایران بسته، فعالان جنبش دانشجویی را تحت فشارهای شدید قرار داده، به زندانهای طویل المدت محکوم نموده و در مواردی حتی بعضی را به قتل رساندند.

تعداد بی شماری از دانشجویان از ادامه تحصیل محروم گردیدند و از فعالیت های علنی تشکل های دانشجویی در سطح دانشگاه جلوگیری شد.

از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد روزبروز بر دامنه فشار و اختناق در دانشگاهها افزوده شد. نظام با اعمال سیاستهای ضد دانشگاهی و ضد دانشجویی خود قصد دارد جو وحشت و خفقان را بر مراکز علمی ما حاکم گرداند. غافل از اینکه دانشجویان ایرانی همانند اسلاف خود به دیکتاتور ها اجازه حکمرانی نمیدهند.

خواهران و برادران دانشجو

شما امروز میراث دار جنبشی هستید که درست در زمانهایی که دیکتاتور ها خیال میکردند با گسترش اختناق و خفقان قادر گردیده اند پایه های لرزان دیکتاتوری خود را محکم کنند و سکوت مرگ را بر جامعه حاکم گردانند، به میدان مبارزه آمده و با تحمل زندان و شکنجه و محرومیت از تحصیل تن بخفت نداده و پرچم مبارزات ملت ایران را علیه جهل و ظلم حکومت استبداد دینی به اهتزاز در آورده اید و تا استقرار نظامی استوار بر اراده آزاد مردم ایران برزمین نخواهید گذاشت.

درود کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بشما پرچمداران نهضت ملی ایران را بپذیرید.

انتشار از:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

29 بهمن 1386 برابر 18 فوریه 2008

 
 
 
بازگشت به صفحه اول