بازگشت به صفحه اول  
 
 

برگزاری موفق اولین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

اولین کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در روزهای 12 تا 14 بهمن ماه 1386 (اول تا سوم فوریه 2008) با موفقیت برگزار گردید. گزارش این کنگره قبلا توسط هیات رئیسه کنگره انتشار یافته است.

این کنگره در شرائطی تشکیل گردید که دستگیری، شکنجه، اعدام و سنگسار بار دیگر صحنه های دلخراشی را در کشور بوجود آورده است و فقر، گرانی، و فشار های معیشتی زندگی مردم را روز بروز سیاه تر نموده است. در چنین شرائطی کوشش برای روشن تر نمودن اهداف جمعی، برنامه و راه های رسیدن به این اهداف، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و اعلام پشتیبانی و همبستگی با مبارزین داخل کشور، مردم ایران، و گروه های مختلف اجتماعی که به دلیل مطالبات گروهی خویش همه در رویاروی دیکتاتوری قرار گرفته اند و با آن مبارزه میکنند، ماهیت ملی و مردمی مبارزه ما را آشکار تر می سازد!

خوشبختانه کنگره در کلیه زمینه هائی که قدم برداشت پربار بود. در این کنگره رئوس طرح برنامه سیاسی، برنامه کار در زمینه بین المللی و خطوط اصلی همکاری با سایر گروه های دموکرات ایران، طرح و تصویب شد. کنگره همچنین به نشانه همبستگی با جبهه ملی ایران، ملت ایران، بویژه جوانان کشور، زنان ایران، زندانیان سیاسی، کارگران ایران، بویژه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و آقای منصور اسانلو رئیس سندیکای اتوبوسرانان، معلمان ایران و  دانشجویان آزاده ی دانشگاه های ایران پیام هائی خطاب بایشان صادر نمود.

پیام های رسیده به کنگره از ایران، از جانب آقای ادیب برومند، رئیس هیات رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی ایران و آقای دکتر حسین موسویان، رئیس هیات اجرائی جبهه ملی ایران بودند و خواندن این پیامها در کنگره شور و استقبال فراوانی در شرکت کنندگان کنگره بوجود آورد که خود نشان همبستگی عمیق جبهه ملی داخل و خارج از کشور بود.

پیام های گرمی نیز  از جانب  هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، هیاًت سیاسی ـ اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ایران، شورای هماهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک و نیز آقایان دکتر ناصر انقطاع از آمریکا، مهندس علی نوشین عضو شورای جبهه ملی ایران و آقای م. آزرم، شاعر گرانمایه، برای کنگره ارسال شده بود . متاسفانه از این پیامها، دو پیام را به علت مشکلات ارتباطی محل کنگره، پس از برگزاری کنگره دریافت کردیم و پس از انتشار گزارش کنگره توسط هیات رئیسه موفق به تنظیم آنها گردیدیم. بدرستی باید بگوئیم که همگی این پیامهای دوستانه ما را در طی راهی که در آن قدم برمیداریم گرمی می بخشد و سبب تشویق ما در ادامه این راه است. ما بدینوسیله مراتب تشکر و امتنان سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور را از سروران و دوستان جبهه ملی ایران، شخصیت ها و سازمان های سیاسی که به این کنگره پیام فرستاده اند، ابراز میداریم.

هجدهم دیماه ۱٣٨۶ – هفتم فوریه ۲۰۰٨

هیاًت اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

 

 متن پیام ها

 پیام آقای ادیب برومند

رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران

به نام خداوند جان و خرد

جبهه ملی ایران

ﺗﺎسیس 1328

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

از اینکه عدهﺍی از همﺍندیشگان دیرین ما بر آن شدهﺍند که در خارج کشور سازمان جبهه ملی ایران را تشکیل دهند کمال خوشوقتی را از این بابت اظهار میدارم و امیدوارم با نهایت دقت و توجه در برگزیدن اعضای کنگره برای سامان دادن یک شورای مرکزی معتقد و پایبند به هدفهای آزادیخواهانه جبهه ملی و افکار آزادیخواهانه زنده یاد دکتر محمد مصدق توفیق یزدانی حاصل فرمایند.

تهران-بهمن ماه/1386 رئیس شورای مرکزی و رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

 

پیام دکتر حسین موسویان،

رئیس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

به نام خداوند جان و خرد

جبهه ملی ایران

ﺗﺎسیس 1328

کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

اجازه میخواهم به بانوان و آقایان ارجمندی که از طرف سازمانهای مختلف جبهه ملی در این کنگره شرکت نموده و با حضور خود کنگره را مزین فرمودهﺍند خیرمقدم عرض کنم و به شخصیتﻫﺎی دیرپای و استواری که چندین دهه است در خارج از کشور بدون انحراف ، در مسیر مستقیم جبهه ملی ایران و راه و رسم مصدق بزرگ گام برمیدارند درود بفرستم . از ترکیب خرد و تجربه و آگاهی این یاران دیرینه با جوش و خروش و انرژی جوانان میهن دوست و مصدقی است که جبهه ملی اعتلا و شکوفائی پیدا میکند و به انجام رسالت تاریخی خود برای استقرار حاکمیت ملی و دموکراسی در ایران دسترسی میابد همچنانکه در صدر جبهه ملی نیز همین ترکیب ، کارساز بوده است . موفقیت شما سربازان ثابتﻗﺪم جبهه ملی را آرزومندم و امیدوارم که این کنگره بتواند به ایجاد تشکیلاتی منظمﺗﺮ و گستردهﺗﺮ برای اجرای اهداف جبهه ملی ایران توفیق یابد.

  هشتم بهمن ماه 1386

تهران- رئیس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

دکتر حسین موسویان

 

 پيام هيئت سیاسی - اجرائی اتحاد جمهوری خواهان ايران

به کنگره سازمان های جبهه ی ملی ایران در خارج از کشور

دوستان گرامی،

برگزاری کنگره سازمان های جبهه ی ملی ایران در خارج از کشور را به شما تبریک می گوئیم و برای کنگره شما در تامین اهداف آن آرزوی موفقیت می کنیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران، نیروهای جبهه ملی ایران را جزو سرمایه های ملی مردم ایران می داند و جبهه ملی ایران را که با نام و منش و سیاست زنده یاد دکتر محمد مصدق و خدمات ارزنده این شخصیت بزرگ تاریخ معاصر ایران عجین شده است، جزو پایدارترین نیروهای مدافع منافع ملی کشور و مردم ایران می داند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همواره تجربه تاریخی جبهه ملی ایران را سرمشق خود قرار داده است و از همگامی با نیروهای جبهه ملی در هر عرصه ای استقبال نموده است و از هرگونه تلاشی برای انسجام صفوف جبهه ملی ایران استقبال نموده است، امیدواریم که کنگره شما گامی در جهت همدلی و همگامی بیشتر نیروهای خانواده بزرگ جبهه ملی ایران باشد.

دوستان گرامی

کنگره شما در شرائطی برگزار می شود که کشور ما از یک سو سیاست های ماجراجویانه سران جمهوری اسلامی در عرصه جهانی به طرز بی سابقه ای منزوی شده است. برای اولین در تاریخ سامان ملل، مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته و هم چنان بحث فشار های بیشتر اقتصادی ادامه دارد. از سوی دیگر، هم چنان حکومت سرکوب و زندان بر کشور ما ادامه دارد و رهبران جمهوری اسلامی بعد از نزدیک به سی سال از انقلاب بهمن دست اندر کار محو حقوق و آزادی های اولیه مردم ایران اند، همه حقوق اولیه مردم از حق انتخاب پوشش تا حق انتخاب آزادانه حکومتگران لگد مال امیال آن هاست. همین روزها انتخابت هشمین دوره مجلس در جریان است، رهبری جمهوری اسلامی نه فقط همه نیروهای مخالف حکومت نیز نیروهای نزدیک به حکومت را طبق معمول همیشگی از امکان شرکت در انتخابات محروم نموده است، حتی بخش هائی از نیروهای درون حکومت را رسما از گردونه انتخابات حذف نموده است.

در چنين شرايطی نيروهای مدافع منافع ملی مردم ایران با وظايف مهمی مواجه اند. مقابله با سیاست های حکومت در سطح ملی و بین المللی و تلاش برای خلاصی از وضعیت کنونی، وظايف سنگينی را در برابر ما قرار می دهد.

در این شرائط بحرانی که منافع ملی کشور ما از هر سو در خطر است و دولت جمهوری اسلامی ناتوان از حفظ این حقوق و خود بیش از هر زمانی فاقد اعتبار نه فقط در سطح بین المللی بلکه در عرصه ملی است، نیروهای جبهه ملی ایران با توجه به ذهنیت تاریخی مردم از جبهه ملی تحت رهبری دکتر محمد مصدق در استیفای حقوق ملی ایران، در عرصه بین المللی و در ایجاد شرائط آزاد فعالیت و شکوفائی در عرصه ملی، نقش ارزنده ای در همکاری و تلاش مشترک در این مسیر ایفا نمایند.

جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری نيازمند نیروهائی است که بتوانند تلاش ملی مردم ایران در دفاع از حقوق ملی خود را منعکس نموده و بتوانند چشم انداز‌های نوينی را در برابر مردم بگشايند و راه برون رفت از بحران‌ها و دشواري‌های موجود را در برابر آن ها هموار سازند. ما عمیقا اعتقاد داریم که نیروهای ملی و جمهوریخواه ایران توانائی و امکان تبدیل شدن به چنین نیروئی را دارند. ما باید اراده برای این انجام این کار بزرگ را در صفوف خود تقویت کنیم. اعتقاد به حق حاکمیت بلامنازع رای مردم در تعیین نوع حکومت و تابعیت همه قوانین کشور از همین رای، جدائی دین از دولت و التزام بر منشور جهانشمول حقوق بشر از پايه های مشترک فکری همه ماست، و فراموش نکنيم همه نيروهای ديگر در سطوح مختلف به مشروط کردن و محدود کردن اين حقوق معتقدند.

دوستان عزيز دست همه شما را بگرمی می فشاريم و برای کنگره شما آرزوی موفقيت داريم

هيات سیاسی - اجرايی

اتحاد جمهوری خواهان ايران

۱۴ بهمن ۱۳۸۶

۳ ژانویه ۲۰۰۸

 

 پیام شورای هماهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران

به کنگره سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور
 

دوستان گرامی!

درودهای صمیمانه ما را به مناسبت برگزاری گردهمایی تان بپذیرید. چنان که می دانید ما فعالان جبهه ملی را بخشی از پیکره جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک در ايران می دانیم و هم از اینرو تحولات آن را با دقت دنبال می کنیم. امید ما آن است که این گردهمایی با اتخاذ سیاست های سازنده در راه غلبه بر نیروهای پراکنده اما معتبر ملی در راستای مبارزه برای آزادی و دمکراسی در ایران گام بردارد و علاوه بر آن زمینه نزديکی و همکاری و ائتلاف با دیگر مبارزان راه دمکراسی، جمهوری ولائیسیته را در ایران هموارتر نماید.

تاریخچه چند دهه جنبش ملی در ایران با فراز و نشیب های گوناگونی همراه بوده است. بی تردید دوران حاکمیت دکتر مصدق و مبارزات ارزنده جبهه ملی در آن دوران علیه سلطنت استبدادی و استعمار خارجی به مثابه اوج شکوفایی جبهه ملی در تاریخ ایران ثبت شده است. اما در دوران انقلاب و پس از آن به رغم مبارزات ارزنده جبهه ملی علیه استبداد دینی در ایران، فعالان جبهه ملی نیز نتوانستند همچون بسیاری از دیگر نیروهای اپوزیسیون بر معضل پراکندگی در خود و در اپوزیسیون غلبه کرده و نقش موثرتری در پیکار برای آزادی ایفا نمایند.

به باور ما هر گامی که شما و دیگر بخش های جبهه ملی ایران در داخل و خارج از کشور در چالش با طرفداران نظام های دینی، موروثی و مسلکی و ادای سهم در پیشرفت پروژه های جمهوری، دمکراسی و سکولاریسم در ایران بردارید، توسط دیگر نیروهای دمکرات و به ویژه نیروهای جمهوری خواه و لائيک ايران با استقبال روبرو خواهد گشت.

همزیستی گرایشات گوناگون در جبهه ملی و جنبش جمهوری خواهی در ایران می بایست از زاویه احترام به فرهنگ چند صدایی، تنوع آرا و پلورالیسم دمکراتیک، آن هم در جامعه ای که در آن حذف دیگری و انشعاب طلبی بخشی از فرهنگ سیاسی حاکم بر ماشده است، به دیده ستایش نگریسته شود. مشکل اصلی در جامعه ما نه ناروشنی مرزهای سیاسی اپوزیسیون دمکراتیک با یکدیگر بلکه رنج تفرقه و پراکندگی و بی اعتمادی به یکدیگراست.

دوستان عزیز !

کنگره شما در شرایط سیاسی بسیار حساسی برگزار میگردد.. سیاست ماجراجویانه جمهوری اسلامی در تداوم برنامه های جاه طلبانه هسته ای خود و تحریکات آن در منطقه و تهدیدهای تروریستی آن که زمینه ساز اصلی بحران هسته ای ایران است زمینه فشارهای سیاسی و تحریم های گسترده تر علیه ایران در شورای امنیت را فراهم کرده است. به موازات آن سرکوب حقوق بشر و جنبش های اجتماعی و دگراندیشان در ایران در دوران احمدی نژاد افزایش یافته است. ابعاد بحران اما زمانی بدرستی درک خواهد شد که ضعف و پراکندگی جنبشهای اجتماعی گوناگون و فقدان یک آلترناتیو نیرومند دمکراتیک که قادر به اثرگذاری بر سیر حوادث و تغییر اوضاع باشد را نیز در نظرآوریم. روشن است که در شرایط فقدان آلترناتیو دمکراتیک، وسوسه ی پناهجویی در سایه اصلاح طلبان حکومتی و شرکت در انتخابات ضد دمکرایتک جمهوری اسلامی و یا همگامی و همکاری با طرفداران حمله نظامی به ایران شدت میگیرد. اما این نیز روشن است که آلترناتیو دمکراتیک تنها حاصل عمل دمکراتهای راستینی خواهد بود که قبل از همه به توان جنبش مستقل مردم ایران تکیه میزنند.

به گمان ما تداوم گفتگو و همکاری گسترده‌ی همه‌ی نيروهای طرفدار یک نظام مبتنی بر دموکراسی، جمهوريت و لائيسيته به جای جمهوری اسلامی می تواند امید به تغییر شرایط نامناسب در ایران را در افکار عمومی افزایش دهد. از این رو هر سیاست مثبتی که گردهمایی شما در راه تقویت اهداف فوق اتخاذ کند بی شک نه فقط با استقبال ما بلکه دیگر نیروهای دمکراتیک در اپوزیسیون روبرو خواهد شد.

آرزومندیم گردهمایی شما با تاکید هر چه بیشتر بر ضرورت فرارفتن از نظام جمهوری اسلامی و تاکید بر صلح، استقلال، دمکراسی، جمهوری و لائيسيته، به تقویت صدای سوم در میهن مان یاری رساند.

با سلام های دوستانه

شورای هماهنگی

جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران

   جمعه اول فوریه 2008

 

پيام هيات سياسی-اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)

به کنگره سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور

دوستان گرامی!

برگزاری کنگره سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور را به شما و دوستداران جبهه ملی ايران شادباش می گوييم. ما، صميمانه برای شما در انجام وظايفی که برعهده داريد آرزوی موفقيت داريم و اميدواريم کنگره شما با اتخاذ تصميمات ضرور، گامی جديد در راستای تقويت انسجام و يکپارچگی صفوف سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور بردارد و نقش راهگشايی در جهت تامين شرايط همکاری و اتحاد با نيروهای جمهوريخواه دمکرات و سکولار ايفا کند.

دوستان گرامی

نيروهای جبهه ملی ايران به دليل نقشی که اين جريان به رهبری دکتر محمد مصدق در مبارزه آزاديخواهانه ودفاع از منافع ملی ما داشته ، در جامعه از احترام و اعتبار تاريخی برخوردارند. اين نيروها امروز در هر تشکل و کانونی که گردهم آيند به اعتبار پايبندی به آرمان های آزاديخواهانه و ميهندوستانه مصدق و پيروی از روش و منش مردم سالارانه آن زنده ياد سرمايه های جنبش دمکراتيک ما هستند.

همرزمان گرامی

کنگره شما در شرايطی برگزار می شود که مستبدين حاکم در سطح ملی سرکوب مخالفان را به اوج رسانده اند و در عرصه بين المللی با پافشاری بر ماجراجويی هسته ای و تنش آفرينی منطقه ای کشور ما را منزوی و به تقابل با جامعه جهانی کشانده اند. شورای امنيت سازمان ملل در تدارک صدور سومين قطعنامه برای تشديد تحريم عليه ايران است و جريان حاکم به جای چاره انديشی برای تخفيف بحران، به زور سرکوب و با شتاب در جهت تسلط برجامعه و تحت کنترل در آوردن حوزه های مختلف اجتماعی و حذف مخالفين از صحنه سياسی حرکت می کند. جريان توتاليتر از اين که بعد از سه دهه حکومت جمهوری اسلامی، جنبش های اجتماعی برای دفاع از حقوق اساسی، آزاديهای دمکراتيک و استقرار دمکراسی به در صحنه هستند می آيند بيمناک است. هراس حکومت از بالندگی اين جنبش ها است و می خواهد با پادگانی کردن فضای سياسی کشورصدای آزاديخواهان را خاموش کند.

در چنين شرايطی ضرورت دارد که آزاديخواهان ونيروهای جمهوريخواه و دمکرات کشور به جای واکنش پراکنده وکم دامنه با هم همکاری کنند و در صفوف به هم پيوسته به مقابله با سرکوب بپردازند و متحدا از آزادی، حقوق بشر و دمکراسی دفاع کنند.

با آرزوی موفقيت برای کنگره شما ، ما از هرگونه ابتکار و پيشنهادی برای همکاری در جهت تحقق اهداف جنبش دمکراسی در ايران استقبال می کنيم.

هيات سياسی-اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران-اکثريت

چهارشنبه 10 بهمن 86

 

پیام دکتر ناصر انقطاع

به کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

از راهی دور با دلی نزدیک بهترین درودهای خود را بشما میهن پرستان و ملت گرایان که هنوز پس از شست هفتاد سال راه راستین و استوار خود را فراموش نکرده اید پیشکش میکنم امید انکه در اینده ای بسیار نزدیک دست در دست یکدیگر و شانه بر شانه یکدیکر در نیا خاک ارجمند ایران جشن ازادی و برپائی فرمانروائی ملی را پا کنیم.

دکتر ناصر انقطاع

                                در سوگ مصدق

مصدق گوهر ایرانزمین بود                 صداقت در وجود او، عجین بود

ولی دیو مهیب زور گویی                   بدنبالش همیشه در کمین بود

به گیتی نامرادی ها کشید او             نشان تیر، افراد لعین بود

بروی خاتم میهن پرستی                  وجود استوار او، نگین بود

شگفتی نیست گر نام مصدق           بنام پاک ایرانی قرین بود

برای حفظ دارایی ملی                     سلاحش عشق و، عزمی آهنین بود

به میدان سیاست، با حریفان            فروتن بود و، انسانی متین بود

ولی در سنگر میهن پرستی             سخن هایش چو تیری آتشین بود

بتاریخ وفاتش گفت ناصر                   خدا دانا، شفیعی نازنین بود

دکتر ناصر انقطاع

 

پیام مهندس علی نوشین عضو شورای سابق جبهه ملی ایران

به کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

درود بر شما که شعله فروزنده جبهه ملی را پاس میدارید که نور ان رهنمای راه نجات مردم و کشور است.

پیروز باشید و درخشان. با ارزوی موفقیت شما.

مهندس علی نوشین عضو شورای سابق جبهه ملی ایران

 

 پیام م. آزرم

به کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

با درودهای فراوان،

از هنگامی که مصدق بزرگ در اعتراض به تقلب در انتخابات تهران به اتفاق همراهانش درمجلس شورای ملی تحصن گزید و جبهه ملی ایران بوجود آمد، نزدیک به شش دهه میگذرد. در این مدت دراز، انتخابات آزاد یعنی مشارکت آزاد مردم ایران در مدیریت اجتماعی و سیاسی کشور همچنان در صدر چالش های سیاسی و برنامه های جبهه ملی ایران بوده است. امروز همگان میدانند که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی واژه انتخابات تنها یک غلط مشهور است. همچنان که دموکراسی در ایران امروز خوشبختانه گفتمان فراگیر همه میهن دوستان است. در چنین شرایطی جبهه ملی ایران در جایگاه بستر مناسب و شناخته شده ی جریان تاریخی دموکراسی در ایران قرار دارد. من به عنوان شاگرد قدیمی مدرسه نهضت ملی ایران توفیق این کنگره را در بازسازی و باز پیوند همه تشکیلات جبهه ملی ایران در برون مرز را آرزومندم.

با آرزوهای توفیق هرچه بیشتر کنگره شما

م. آزرم

12 بهمن 2008

 
 
 
بازگشت به صفحه اول