بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام مهندس علی نوشین عضو شورای سابق جبهه ملی ایران

به کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

درود بر شما که شعله فروزنده جبهه ملی را پاس میدارید که نور ان رهنمای راه نجات مردم و کشور است.

پیروز باشید و درخشان. با ارزوی موفقیت شما.

مهندس علی نوشین عضو شورای سابق جبهه ملی ایران 
 
 
بازگشت به صفحه اول