بازگشت به صفحه اول  
 
 

بیانیه ی واحد شهری مونیخ

واحد شهری سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در مونیخ آلمان در روز 23 نوامبر 2007 تشکیل شد و دوران جدید فعالیت خود را آغاز کرد. اعضا ضمن بحث و بررسی مسائل روز تصمیم گرفتند در 29 اسفند 1386، روز ملی شدن صنعت نفت ایران، جلسه ای در مونیخ برگذار نمایند. این واحد به هیاُت اجرائی موقت پیشنهاد مینماید که در صورت امکان، چنین جلساتی در شهر های دیگر نیز از طریق واحد های شهری برگذار شود.

دوم آذرماه ١۳٨٦ برابر 23 نوامبر ۲۰۰۷

هیات اجرائی موقت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

 

 
 
بازگشت به صفحه اول