بازگشت به صفحه اول  
 
 

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

از تشکیل شورای ملی صلح حمایت می کنند

به پيشنهاد كميته موقت صلح كه در كانون مدافعان حقوق بشر تشكيل شده است، "شوراي ملي صلح" تشكيل مي شود. اين شورا كار خود را بعنوان جنبش اجتماعي صلح دوستان ايران جهت مقابله با خطرهای تهديد كننده صلح در ايران، آغاز مي كند.

شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشردر ایران روز دوشنبه 28 آبان ماه 1386 در فراخواني خبر تشكيل اين شورا را در آینده نزدیک اعلام كرد.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور، در اجلاس پاریس، سیاست مخاطره انگیز مسئولین جمهوری اسلامی در ارتباط با خطر جنگ و تحریم اقتصادی را بررسی و محکوم کرده و اعضای حاضر، مخالفت شدید خود را با هر گونه حملهء نظامی به ایران، که نتایج آن برای کشور و تمام منطقه فاجعه ای عظیم خواهد بود، اعلام داشته و تاکید کردند که آنچه از نظر ایشان بر همه چیز اولویت دارد بقاء و تمامیت ارضی کشور است و هر موضوع دیگری که این خواست اساسی ملت ایران را دچار مخاطره سازد، مردود است.

ما از تشکيل "کميته موقت صلح" استقبال کرده و آمادگی خود را برای شرکت در تشکيل "شورای ملی صلح" اعلام ميداریم.

29 آبان ماه 1386 برابر 20 نوامبر 2007

هیاًت اجرائی موقت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دکتر پرویز داورپناه ـ  مهندس کامبیز قائم مقام ـ  دکتر همایون مهمنش 
 
 
بازگشت به صفحه اول