بازگشت به صفحه اول  
 
 

احکام جابرانه عـلیه اسانلو و مددی را محکوم می کنیم

احکام فرمایشی سنگین برای آقایان منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با محکومیت نفر اول به پنج سال و نفر دوم به دو سال حبس تعزیری روز سه شنبه هشتم آبان ماه ١۳٨٦، پس از ماهها زندان نامبردگان، از طرف مقامات قضایی حکومت اسلامی تایید گردید.

تنها جرم این رهبران سندیکایی این بوده است که از حقوق کارگران دفاع کرده اند. آنان جز اعتراض به رفتار ظالمانه ی حکام جمهوری اسلامی در زمینه نادیده انگاشتن حقوق سندیکایی کارگران و نقض حقوق بشرگناهی ندارند.

در ماههای اخیر باز هم موج سركوب‌ها علیه فعالان سازمانهای صنفی وسیاسی‌ و حقوق بشر در ایران شدت گرفته است. هنوز تعداد زیادی از كارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، و همچنین محمود صالحی فعال جنبش کارگری وچند تن از كارگران كارخانه شكر هفت تپه خوزستان بدون محاکمه در زندان بسر می برند.

سالیان دراز است که جمهوری اسلامی حقوق قانونی مردم را سلب نموده و همه آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته است. در چنین نظامی، مخالفین به طریق اولی حقوقی ندارند و رژیم که توان پاسخگوئی به انتقاد را ندارد همواره کوشش می کند با دستگیری و ارعاب و سرکوب مبارزان از گسترش اپوزیسیون و هرگونه فعالیت سیاسی و صنفی جلوگیری بعمل آورد.

اخیرا باز دستگیری‌ها و اخراج دانشجویان درسراسر كشور شدت یافته و از جمله سه دانشجوی امیركبیر، آقایان حمید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری تحت شكنجه وآزار قرار گرفته‌اند واحکام سنگین زندان درباره ی
ایشان صادر شده است.

اعمال فشار بر زنان فعال در جریان پیكار یك میلیون امضاء نیز همچنان ادامه دارد و دستگیری روناك صفارزاده در سنندج نمونه ی دیگری از آن است.

سازمانهای جبهـــه ی ملـی ایران در خارج از کشور ضمن اعتراض شدید به احکام جابرانه ی رژیم، کلیه ی این اقدامات غیر قانونی را محکوم کرده، خواهان آزادی فوری منصور اسانلو و ابراهیم مددی، رئیس و نایب رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است.

10 آبان ماه 1386 برابر 1 نوامبر 2007

هـیات اجرائی موقت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دکتر پرویز داورپناه، مهندس کامبیز قائم مقام، دکتر همایون مهمنش

 
 
 
بازگشت به صفحه اول