بازگشت به صفحه اول  
 
 

بیانیه ی اجلاس پاریس

 کنفرانس مشترک ارگان های منتخب

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

کنفرانس مشترک اعضای هیات اجرائی موقت و هیأت مشورتی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور دربارهء مسائل ایران، در روزهای ۲٨ و ۲۹ مهرماه ١۳٨٦، برابر ۲۰ و ۲١ اکتبر ۲۰۰۷، در پاریس برگذار گردید.

کنفرانس بدنبال بحث و مذاکره ی دوروزه پیرامون مهمترین مسائل جاری به نتایج زیر رسید:

١ – مسئولین جمهوری اسلامی و علی خامنه ای، با سیاست های تنش انگیز و خطرناک خود، کشور را با خطر جنگ و تحریم اقتصادی و یک بحران دائمی روبرو کرده اند. ما در عین حال که ، مخالفت شدید خود را با هرگونه حمله نظامی به ایران، که نتایج آن برای کشور ما و تمام منطقه فاجعه ای عظیم خواهد بود، اعلام می داریم، این سیاست مخاطره آمیز مسئولان جمهوری اسلامی را بشدت محکوم می کنیم.

۲ – با توجه به مراتب بالا، اعلام می داریم که آنچه از نظر ما بر همه چیز اولویت دارد بقاء و تمامیت ارضی کشور است و هر موضوع دیگری که این خواست های اساسی ملت ما را دچار مخاطره سازد از دیدگاه ما مردود است؛ بعبارت ساده تر اعلام می کنیم که: ما اورانیوم غنی شده نمی خواهیم، بلکه ایران را می خواهیم! جمهوری اسلامی باید هرچه زودتر به کار غنی سازی هسته ای، بویژه به شکل تحریک آمیز کنونی که به حق بدگمانی جهان را به مقاصد تسلیحاتی آن موجب شده، پایان داده، خطر جنگ را از ایران و منطقه دور سازد.

۳ – انتخاباتی که در پیش است با دوره های دیگر انتخاباتی تفاوتی ندارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارگانهای آن برای حفظ قدرت و حاکمیت «ولی فقیه» پیش بینی شده و امکانی برای شرکت آزاد مردم در انتخابات باقی نمی گذارند. بعلاوه، ارگانهای «انتخابی» نیز در مقابل ولی فقیه قدرتی ندارند؛ شورای نگهبان حتی همین قانون اساسی موجود را نیز رعایت نمی کند، در کار انتخابات بطور برنامه ریزی شده تقلب می شود؛ هر قانون اصلاح طلبانه ای از طرف شورای نگهبان مردود اعلام می شود و تازه، در پایان کار نیز «ولی فقیه» با یک «حکم حکومتی»(!) خود تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را کأن لم یکن می سازد.

به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی مخالفان حق شرکت در انتخابات ندارند و نمایندگان واقعی مردم را به پارلمان راهی نیست. بنابراین ما از هم اکنون به افشاگری در مورد ماهیت انتخابات جمهوری اسلامی پرداخته، از مردم می خواهیم که فعالانه آن را تحریم کرده، در آن شرکت نکنند.

۴ – در رابطه با سفر آقای پوتین، رئیس جمهوری روسیه به ایران و قراردادهای مربوط به دریای مازندران، یاد آور می شویم که مسئولان جمهوری اسلامی هیچگاه در یک انتخابات آزاد و همگانی انتخاب نشده اند و هیچیک از آنان نماینده ی مردم ایران نیستند. بنابراین هر گونه قرار دادی که با آنان منعقد شده باشد، یا از این پس منعقد شود، از نظرملت ایران فاقد اعتبار قانونی بشمار می رود.

۵ – در شرائط حساس کنونی برقراری گفتگو میان آزادیخواهان برای بررسی نقطه نظر های یکدیگر، جلب اعتماد متقابل و بررسی امکانات همکاری یک ضرورت انکار ناپذیر است. در این زمینه ما همکاری با گروه هائی از جمهوریخواهان را درست میدانیم که نه فقط در حرف، بلکه بویژه درعمل:

  • جمهوری اسلامی را در تمامیت آن رد می کنند،
  • در کنار اصل آزادیخواهی و مبارزه برای استقرار دموکراسی، به دو هدف اساسی غیرقابل بحث استقلال و تمامیت ارضی ایران، عمیقأ و صمیمانه پایبند می باشند، و بهمین دلیل نیز با هیچ نوع تعرض نظامی علیه ایران موافق نبوده، هرگونه جنگ یا حمله نظامی به ایران را با صراحت و قویا محکوم می کنند،
  • استفاده از شیوه ها و وسائل قهرآمیز در مبارزه سیاسی را مردود می شمارند.

٦- زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران، استادان، حقوقدانان و سایر اقشار اجتماعی، همچنان به مبارزات مدنی و مسالمت آمیزشان برای رسیدن به مطالبات صنفی یا گروهی و دفاع از آزادی های فردی و اجتماعی ادامه میدهند. اعضا و مسئولین سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور با تمام نیروی خود از این مبارزات پشتیبانی می نمایند.

کنفرانس مشترک منعقد شده در پاریس، پس از تصویب نکات بالا و تأیید اصول یادآوری شده، در ساعت ١۴ روز یکشنبه به کار خود پایان داد.

بیست و نهم مهرماه ١۳٨٦ برابر ۲١ اکتبر ۲۰۰۷

هیئت اجرائی موقت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دکتر پرویز داورپناه ــ مهندس کامبیز قائم مقام ــ دکتر همایون مهمنش 

 

 
 
بازگشت به صفحه اول