بازگشت به صفحه اول  
 
 

سرهنگ جلیل بزرگمهر درگذشت

با اندوه فراوان درگذشت سرهنگ جلیل بزرگمهر، وکیل مدافع دکتر محمّد مصدّق در بیدادگاه نظامی شاه را به هم میهنان و خانواده ایشان تسلیت می گوئیم.

دکتر مصدق در نامه ای به بزرگمهر درقدردانی از او نوشت:
"شما وکیل تسخیری بودید تسخیر نشدید و از اجرای اوامر مافوق، سرباز زدید. سخنی برخلاف وجدان نگفتید و هرگونه مدارکی هم که مورد احتیاج این جانب بود از نظر انجام وظیفه، برایم تهیه نمودید که نمی دانم چگونه تشکر کنم. و این انجام وظیفه سبب شد که بعد از ختم محاکمه شما را از کار خارج کنند و یک عمر صحت عمل و درستکاری شما را ندیده بگیرند. بعقیده این جانب، شما چیزی گم نکردید و چنانچه نام نیک خود را با ثروتی که بعضی از راه خیانت به مملکت بدست آورده اند مقایسه کنید، معلوم خواهد شد کدام گواراتر و وزین تر است..."

جلیل بزرگمهر عمری را در پاکی و شرافت زیست و هرگز اعتقاد راستین به آزادی و حقوق مردمان را رها نکرد.

یادش گرامی باد

هفتم مهر ماه ۱۳۸۶

هیئت اجرائی موقت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

 
 
 
بازگشت به صفحه اول