بازگشت به صفحه اول  
 
 

شانزده آذر روز دانشگاه و دانشجو گرامی باد

در تاریخ سیاسی ملت ها رخدادها و روزهائی است فراموش ناشدنی که در حافظه جمعی جامعه نقش می بندد و با انتقال به نسل های بعدی جاودانه میگردد. شانزده اذر 1332 یک نمونه از این روزهاست.

 

کودتای نظامی 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی دکتر مصدق اگرچه بخت یارش شد و بدون چندان مقاومتی از سوی نیروهای ملی، دیکتاتوری شاه را بر سرنوشت کشور حاکم نمود، ولی از همان فردای کودتا این مقاومتها در همه صحنه های جامعه بروز کرد. دانشگاه تهران یکی از سنگرهای اصلی این مقاومت بود. رژیم کودتا با زیر پا نهادن استقلال دانشگاه آنرا به اشغال نظامی در آورد. سربازان و نظامیان مسلح در تمام محوطه دانشگاه در کریدورهای دانشکده های مختلف و پشت در کلاسها و دفترهای روسا و استادان حضور داشتند. ماموریت آنان علاوه بر جلوگیری از هرگونه اعتراض و تظاهرات دانشگاهیان، هتک حرمت و ارعاب آنان و تبدیل دانشگاه به آرامگاه بود. اما دانشجویان با هر فشار تازه ای نه تنها جا را خالی نمیکردند بلکه به درجه مقاومت خود می افزودند. مخالفت با کودتا و مطالبه ی بازگشت حکومت ملی دکتر مصدق علیرغم سکوت تحمیلی و اشغال نظامی، هر روزه پژواک قوی و غیر قابل انکاری در دانشگاه داشت. این چنین احساسات و روحیه ای در چهره مصمم یکایک دانشجویان دیده میشد. رژیم کودتا که به این ترتیب از اقدامات سرکوبگرانه خود طرفی نبسته بود به دستور شاه طرح کشتار دانشجویان بی دفاع را به اجرا گذاشت. در شانزدهم آذر 1332 سه دانشجوی بی گناه دانشکده فنی، قندچی، شریعت رضوی و بزرگ نیا در صحن دانشگاه هدف گلوله های سربازان قرار گرفته و به خاک افتادند. رژیم کودتا از فهم و درک این حقیقت عاجز بود که حتی کشتار هم قادر به شکستن مقاومت دانشجویان نخواهد بود. بلکه مقاومت و نامهای این سه دانشجوی مظهر مقاومت را جاودانه میکند.

 

اینک در شصت و یکمین سالگرد این دلیری در برابر رژیم خودسر و سرکوبگر شاه، رژیم خودسر و سرکوبگر جمهوری اسلامی کارنامه بس سیاهتری از رژیم سابق برای خود فراهم کرده است. جنبش دانشجوئی در دوره رژیم کنونی شانزده آذرهای چندی را همچون 18 تیر 1378 تجربه کرده است. دانشجویان و دانشگاه باز هم در صف اول مبارزه در برابر دیکتاتوری و زور و دروغ و دزدی و چپاول قرار گرفته اند و هنوز هم با همان چهره های مصمم و قدم های محکم به پیکار برای آزادی و حاکمیت ملی که پایه زندگی و جامعه انسانی است ادامه میدهند.

 

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور این روز پر افتخار جنبش دانشجوئی را همواره گرامی خواهد داشت.

 

شانزده آذر روز دانشجو گرامی باد!

 

پیروز باد مبارزات پیگیر دانشجویان برای استقرار آزادی و دمکراسی در ایران.

 

سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور

15 آذر 1393 برابر 6 دسامبر 2014

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info 

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران