بازگشت به صفحه اول  
 
 

در مورد بیانیه اخیر رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

اخیرا بیانیه ای از طرف جناب آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران انتشار یافته است که علیرغم احترام کامل و صمیمانه ای که برای مبارزات طولانی ایشان در راه اهداف این سازمان قائلیم و با توجه به شرائط فشار و خفقان حاکم در ایران، وظیفه خود میدانیم نظرات خود را در این مورد به گونه ی زیر ابراز داریم:

در این بیانیه آمده است: "بنابراین تشیع از ارکان مهم ملیت ماست و هر فرد ملی گرایی باید به این مذهب عقیده مند باشد و هر جنبشی را در عزای شهیدان بزرگ شیعه که تایید کننده وحدت ملی نیز هست مغتنم و محترم شناسد. با این تذکر هر عضوی از اعضای جبهه ملی باید نسبت به مطالب یاد شده پای بند و وفادار باشد تا عضو جبهه ملی شناخته شود وگرنه در تاریخ این جبهه جایگاهی نخواهد داشت". ما این نکات را خلاف اصول، عقاید و اساسنامه جبهه ملی ایران و راه مصدق میدانیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور همانطور که سنت جبهه ملی ایران است همواره به ادیان و اعتقادات مذهبی مردم احترام گذاشته و میگذارد و هرگونه توهین و یا تحقیر را در هر شکلی نسبت به اعتقادات مردم، چه به صورت جمع و یا فردی را مردود میداند. در بیانیه یادشده نیز بر آن تاکید شده است که جبهه ملی ایران خواهان جدائی دین از حکومت است. این سازمان در طول تاریخ خود نسبت به ادیان و مذاهب و آئین های گوناگونی که در کشور وجود دارد همواره برخوردی یکسان داشته است، امری که باعث شده مروجین آمیختن دین در سیاست، از جبهه ملی دوری جویند. حاصل آنکه بطریق اولی هیچگاه اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب خاص شرطی برای عضویت در جبهه ملی ایران نبوده و نمیتواند باشد.

سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور

4 آذر 1393 برابر 25 نوامبر 2014

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران